IROP_CZ_RO_B_C RGB

AUTOMOBILY PRO SOCIÁLNÍ SLUŽBY DIAKONIE VSETÍN

Cílem projektu je zajistit podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb prostřednictvím vybavení se zvýšenou energetickou účinností.

Za tímto účelem bude pořízeno 6 nízkoemisních automobilů na elektrický pohon pro poskytování pečovatelské služby, terénní odlehčovací služby, sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi a denního stacionáře pro seniory.

Nové automobily zajistí přepravu pečovatelek a sociálních pracovníků za klienty terénních sociálních služeb. Jedno z aut bude uzpůsobeno pro převoz klientů s omezenou schopností pohybu nebo pro převoz větší skupiny klientů a zároveň k zajištění provozu všech projektem podpořených sociálních služeb.

Projekt přispěje ke zkvalitnění sociálních služeb, které Diakonie Vsetín poskytuje seniorům, osobám se zdravotním postižením a osobám sociálně vyloučeným (rodinám s dětmi) s cílem zlepšení jejich sociální situace.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19.