Světýlka broučků a berušek rozsvítila Vsetín

Stovky dětí, jejich rodičů a prarodičů se v pátek 11. října sešli před Domem kultury Vsetín na akci BROUČCI, jež pro ně po čtrnácté připravila vsetínská Diakonie. Prostranství Svárova zaplnily děti v krásných kostýmech s ručně vyráběnými lampičkami, které nedočkavě vyhlížely připravený program.

SVĚTÝLKA BROUČKŮ A BERUŠEK ROZSVÍTILA VSETÍN
Světýlka broučků a berušek rozsvítila Vsetín

TZ Světýlka broučků rozsvítila Vsetín.pdf

„Atmosféra akce je příjemná od úplného začátku. Děti s rodiči přichází k rukodělným stánkům už hodinu před oficiálním programem, aby si vyrobily krovky a tykadla nebo si nechaly namalovat broučkovsky obličej. Těší nás velký zájem o všechny nabízené aktivity,“ uvedla Marta Vodáková z Diakonie Vsetín.

Děti si nechávaly namalovat broučkovsky obličej Se zájmem děti sledovaly také promítaný příběh z Broučků a zapojily se ke zpívání písniček, které otevřely hlavní program. Písničky Včelích medvídků si pro ně nachystaly hned dva dětské soubory: Gaudeamus, soubor Masarykova gymnázia Vsetín, pod vedením Heleny Kaločové a Trávníček, dětský sbor ze Základní školy Trávníky, pod taktovkou Sabiny Ottové. Programem děti provedl Jan Gottfried v roli moderátora a broučka Honzy v jedné osobě.

Kromě pozdravu starosty Města Vsetína Jiřího Růžičky děti oslovil také kazatel Církve bratrské Tomáš Pospíchal. Pozval děti k četbě knížky Broučci od Jana Karafiáta, který 20 let působil jako farář Českobratrské církve evangelické v nedaleké vesnici Velká (dříve Hrubá) Lhota. Zmíněnou knížku dostávají jako odměnu děti, které mají nejkrásnější kostýmy nebo ručně vyrobené lampičky. „Vybrat ty „nej“ je každoročně nelehký úkol. Myslím, že všichni, kdo na akci byli, nám dají za pravdu - těch krásných kostýmů a lampiček je na akci spousta,“ uvedla Vodáková.  Každý si ale nakonec odnášel domů malý dárek. Jednak v podobě památečního magnetu a také v podobě letáčku s informacemi o pomoci, kterou nabízí Diakonie Vsetín rodinám s dětmi v nepříznivých životních situacích.

Pracovníci Alceda Vsetín nachystali malebnou Broučkovu chaloupku Prostranství před Domem kultury se stalo výchozím bodem odkud putovali broučkové a berušky ke vsetínskému zámku. Trasa pochodu vedla Panskou zahradou. Správnou cestu ukazovali nakreslení broučci. „Ne všichni broučci byli ale v parku nakreslení. V Broučkově chaloupce to přímo žilo. Vařilo se, míchalo, pletlo a procházející děti se rády nechaly s živými broučky vyfotografovat. Naše poděkování směřuje k pracovníkům Alceda Vsetín, kteří chystají malebnou Broučkovu chaloupku každým rokem,“ děkuje Vodáková. Také letos se akce uzavřela u vsetínského zámku krásným ohňostrojem. Mnoho rodičů s dětmi využilo i nabídku navštívit zámeckou věž, nebo právě probíhající výstavu okrasného ptactva.

Diakonie Vsetín pravidelně organizuje akci BROUČCI ve spolupráci s místními firmami a organizacemi, kterými jsou CZ TOP TRADE, Alcedo VsetínIPK-VsetínMuzeum regionu ValašskoROBE lightingJan Černocký řezník - uzenář, Tespora profi s.r.o., OSA, Reklamní zpravodaj ANNA, Valašský deník a Vsetínské noviny.