Dobrovolnictví má ve Zlínském kraji zelenou

12. dubna 2022

Ve středu 30. března se ve Valašských Kloboukách oficiálně otevřela pobočka dobrovolnického centra CéDO. „Diakonie Vsetín založila CéDO s cílem získat dobrovolníky pro klienty svých služeb i pro klienty jiných organizací, které s ní spolupracují,“ přibližuje Silvie Sušňová, koordinátorka dobrovolníků Diakonie Vsetín a dodává: „Během minulého roku se nám podařilo navázat spolupráci i s městem Valašské Klobouky. Proto zde vznikla pobočka dobrovolnického centra, kde jsme každou středu zájemcům o dobrovolnictví k dispozici“.

Dobrovolnictví má ve Zlínském kraji zelenou
12. dubna 2022 - Dobrovolnictví má ve Zlínském kraji zelenou

TZ Otevření Dobrovolnického centra ve Valašských Kloboukách.pdf

Slavnostního otevření pobočky ve Valašských Kloboukách se zúčastnilo mnoho hostů. Za město Valašské Klobouky přítomné přivítala starostka Eliška Olšáková, za Zlínský kraj přijala pozvání Pavlína Nováková, vedoucí oddělení organizačních činností a neziskového sektoru, která zdůraznila, že Zlínský kraj dobrovolnictví aktivně podporuje, zvláště pak dotačně. Mezi přítomnými byli i starostové z okolních obcí či měst. Místostarostka Města Vsetína Simona Hlaváčová přijela dobrovolnictví osobně podpořit, protože Město má s dobrovolnickou pomocí dobré zkušenosti. Starosta Horního Lidče se zase přijel dozvědět více a nechat se inspirovat. Na slavnosti nechyběli ani zástupci organizací, kteří usilují získat dobrovolníky do svých zařízení, a proto spolupracují s koordinátorkou CéDA. V domově jsme již přivítali dvě zájemkyně o dobrovolnickou pomoc, které k nám budou pravidelně docházet a různými činnostmi vyplňovat volný čas klientů. Těšíme se na dobrou spolupráci,“ vyjádřila svá očekávání Jarmila Vaculčíková z Domu sociálních služeb Návojná. Dalšími přijímajícími organizacemi ve Valašských Kloboukách jsou například Dům dětí a mládeže, Rodinné centrum nebo NZDM KamPak.

Staň se dobrovolníkem i ty!

Své místo měli na slavnostním setkání i sami dobrovolníci. Monika Křenková, která je dobrovolnicí už pět let, přijela ze Vsetína: „Dobrovolnictví vám musí dělat radost, jinak by to nemělo smysl. Dobrovolníkem nemůže být každý, opravdu k tomu musíte mít nějaký vztah a musíte si „najít to svoje místo“,“ usmívá se a je vidět, že to své si už našla. Druhou pozvanou dobrovolnicí byla Lea Zvoníčková. „Když jsem se dozvěděla o možnosti dobrovolnicky pomáhat u nás v Kloboukách, zatelefonovala na uvedené číslo a dozvěděla se, že jsem shodou okolností první dobrovolnicí. Rozhodla jsem se, že budu docházet do zdejšího Domu sociálních služeb Návojná. První návštěva mě čeká příští úterý“, říká paní Zvoníčková.

Dveře pro nové dobrovolníky jsou otevřené jak ve Valašských Kloboukách, tak na Vsetíně. „Dobrovolníci mají široké pole působnosti – mohou pomáhat dětem, pracovat s mládeží nebo se věnovat starším lidem v domovech pro seniory. Zájemci mě mohou kontaktovat na čísle 734 761 690, ráda si s nimi domluvím schůzku a vše osobně probereme,“ povzbuzuje nové zájemce o dobrovolnictví Silvie Sušňová.   

Na Vsetíně zaštítilo v loňském roce dobrovolnické centrum CéDO činnost 75 dobrovolníků. V sociálních službách Diakonie Vsetín pracovalo 64 dobrovolníků, v osmi přijímajících organizacích působilo 11 dobrovolníků. V Dobročinném obchůdku pomáhalo dalších 11 dobrovolníků.

Činnost dobrovolnického centra je spolufinancována Zlínským krajem, Ministerstvem vnitra ČR  a Městem Vsetín.