Diakonie Vsetín otevřela výstavu Společnost přátelská všem generacím

Ve čtvtek 14. března jsme slavnostní vernisáží zahájili výstavu výrobků našich klientů. Vestibul kina Vatra nyní zdobí malované obrázky, rukodělné práce, výrobky ze dřeva a mnoho dalšího, co se podařilo během roku společně vytvořit. A Vás srdečně zveme k prohlídce výstavy, která potrvá do 7. dubna 2019.

Diakonie Vsetín otevřela výstavu Společnost přátelská všem generacím
Diakonie Vsetín otevřela výstavu Společnost přátelská všem generacím

TZ Výstava Diakonie Vsetín zahájena.pdf

V úvodu slavnostní vernisáže pozdravila přítomné Marta Doubravová, zástupkyně ředitele Diakonie Vsetín „Rok 2019 je rokem výročí Diakonie Českobratrské církve evangelické. Připomínáme si, že před 60 lety byla z politických důvodů její činnost zakázána, ale také slavíme 30 let od znovuobnovení diakonické práce v českých zemích“, uvedla v úvodu slavnostní vernisáže Marta Doubravová, zástupkyně ředitele Diakonie Vsetín a dodala: „Středisko vsetínské Diakonie slaví 15 let svého působení. A za těch patnáct let jsme toho zvládli dost – postupně jsme vybudovali deset sociálních služeb, máme 113 zaměstnanců a dalších 70 lidí na dohodu; rozpočet organizace se pohybuje kolem 65 milionů korun a investice kolem 144 mil. korun. I do dalších dnů máme upřímnou touhu dělat právě to, co je potřeba a vytvářet společnost přátelskou všem generacím.“

Výstava koncipovaná do čtyř ročních období představuje výrobky dětí, mladých lidí a seniorů, o které v Diakonii Vsetín pečujeme. A ti při slavnostní vernisáži samozřejmě nechyběli. Děti měly připravené bubenické vystoupení, a senioři si zase rádi zazpívali s harmonikou.

Jsme rádi, že Diakonie Vsetín v našem městě působí a její pracovníci se doslova rozdávají lidem, uvedla paní místostarostka„Na dnešní vernisáži na mě dýchlo jaro, lidské teplo a dobrá nálada. Sešlo se tu společenství lidí, kterým je spolu dobře - napříč generacemi. Jsme rádi, že Diakonie Vsetín v našem městě působí a její pracovníci se doslova rozdávají lidem. Hluboce se před vámi a vaší obětavou prací klaním a děkuji,“ řekla Simona Hlaváčová, místostarostka města Vsetína během společného programu.

Pak už byl čas si popovídat a hlavně – prohlédnout si výstavu. „Je vidět, že s klienty pořád něco vyrábíte, a to je dobře!“, komentoval výstavu pan Černocký, který přišel seniorům na vernisáž zahrát.

Expozice ve vestibulu kina Vatra je otevřena denně, vždy v době provozních hodin kina až do 7. dubna 2019.

Partner výstavy: QUANTUM SOLIDUM CZ, s.r.o, Dům kultury Vsetín

Mediální partneři výstavy: Regionální televize, Valašský deník, Vsetínské noviny