Zprávy z MOZAIKY: sdíleli jsme dobrou praxi se slovenskými kolegy

4. srpna 2022

V červnu se pracovníci SAS Mozaika zúčastnili stáže v Banské Bystrici. Vydali se tam na pozvání paní Edity Palečkové, ředitelky Útulku pro matky s dětmi DEBORA (v ČR známý jako azylový dům) v Bánské Bystrici, která funguje pod střediskem Evangelické Diakonie Horná Mičiná.

Zprávy z MOZAIKY: sdíleli jsme dobrou praxi se slovenskými kolegy
4. srpna 2022 - Zprávy z MOZAIKY: sdíleli jsme dobrou praxi se slovenskými kolegy

Zařízení Diakonie DEBORA Dvoudenní stáž byla nakonec nabitá schůzkami a návštěvami mnoha sociálních zařízení a sociálních služeb. Mezi prvními byla samozřejmě návštěva Debory, seznámení se všemi pracovníky útulku a možnost prožít v tomto zařízení běžný den.

Dozvěděli jsme se, že toto sociální zařízení poskytuje pobytovou službu po dobu celého roku v rámci 5 pokojíků, kde maximální délka pobytu je 12 měsíců. Po dobu 1 roku pracovnice s klientkami pracují na osamostatnění a pomáhají jim se adaptovat do běžného života. Zařízení nemá nepřetržitý provoz, jak je tomu u nás, tím pracovníci učí klientky větší samostatnosti a zodpovědnosti. Velkou výhodou daného zařízení je, že se jedná o rodinný dům v běžné zástavbě, tudíž zařízení působí velmi rodinně a přirozeně.

Navštívili jsme místní kostel a poznali evangelického faráře D. DurajeBěhem celodenního pobytu v zařízení jsme spolu s pracovníky Debory sdíleli dobrou praxi – porovnávali jsme systém sociálních služeb v ČR a na Slovensku, systém sociálního zabezpečení, kazuistiky a předávali si metody sociální práce. Závěr dne pak patřil prohlídce místního kostela za doprovodu evangelického faráře Daniela Duraje, který také vypomáhá v Deboře.

Druhý den odstartoval na Městském úřadě Banská Bystrica. Provázel nás vedoucí Oddělení sociální a krizové intervence PhDr. Karol Langstein. Seznámil nás s historií zařízení krizové intervence na Slovensku, praxí sociálního bydlení a přiblížil nám své zkušenosti s prací s Romy. Dozvěděli jsme se, že město má vybudovaný systém přestupného bydlení tzv. Systém Level Housing, kdy se na základě mapování obyvatelé vyloučených lokalit stěhují do „sítí bydlení“. Tato místa jsme jeli také osobně navštívit. V závěru dne jsme objížděli sociálně vyloučené lokality spadající pod město Banská Bystrica. Navštívili jsme osadu Podlavice, Na Skalici, Na Hrbe a Cementárenská.

„Tato stáž byla velmi obohacující. Pokud by to bylo možné, chtěli bychom s odstupem času daná zařízení opět navštívit,“ hodnotí dvoudenní výjezd Denisa Machálková, vedoucí SAS Mozaika.

Chci přispět na práci Diakonie Vsetín