Z dopisu ředitele společnosti UNTRACO, který navštívil Domov Jabloňová a Harmonie

12. ledna 2018

Pohled na naši práci očima „zvenku“ je vždy cenný. Tentokrát se nám ho dostalo ze strany člověka, který pracovně navštívil stovky domovů pečujících o seniory v České republice. O to více si vážíme jeho postřehů a ocenění!

Z dopisu ředitele společnosti UNTRACO na našich domovech Jabloňová a Harmonie
12. ledna 2018 - Z dopisu ředitele společnosti UNTRACO, který navštívil Domov Jabloňová a Harmonie

 

 

….Dovolte, abych se hluboce poklonil za vykonanou práci v činnosti nejen sociální a paliativní péče celkově, ale především za vytvoření naprosto originálního, útulného a důstojného prostředí pro Vaše klienty v zařízení Jabloňová a Harmonie, které jsem měl možnost si prohlédnout. Interiérové vybavení dobovým nábytkem Vašich klientů je pro ně přirozené a cítí se v něm určitě lépe, než v interiérech moderních. Nehledě k ekonomické náročnosti pořízení.

V Harmonii jsem rovněž ocenil architektonické a technické řešení možnosti vstupu klientů na terasu a tím umožnění bezproblémového kontaktu s venkovním prostředím. Za svoji 27 let dlouhou spolupráci a zkušenosti se zařízeními sociální péče, jsem navštívil stovky podobných zařízení v celé republice a mohu Vás ujistit, že výsledky Vaší práce jsou ojedinělé a hodné následování.

Ještě jednou Vám děkuji za dosavadní spolupráci, za konstruktivní jednání i za práci, kterou vykonáváte pro sociálně potřebné spoluobčany. 

Ivan Babinec, ředitel společnosti, jednatel UNTRACO v.o.s., 9.ledna 2018

Chci přispět na práci Diakonie Vsetín