Vyjádření k současné situaci ve středisku

9. listopadu 2020
Vyjádření k současné situaci ve středisku
9. listopadu 2020 - Vyjádření k současné situaci ve středisku

Vážení kolegové, klienti, rodinní příslušníci, přátelé a čtenáři webu Diakonie Vsetín,

od jara tohoto roku postupujeme v souvislosti s epidemií covidu podle všech pokynů vlády i hygieniků. Přes všechna tato opatření se nákaza nevyhnula ani našim pracovníkům a klientům.

Respektujeme ministerstvem nařízený zákaz návštěv s výjimkou návštěv u klientů v terminálním stádiu, což musí být indikováno lékařem. Také terénní a ambulantní služby používají všechny dostupné ochranné pomůcky a ochranná opatření. Na distanční formu výuky přešel Vzdělávací institut Vidia Vsetín. Dobročinný obchůdek je otevřen s ohledem na sortiment domácích potřeb.

Aktuálně registrujeme 13 pozitivně testovaných klientů jak z domovů, tak z denního stacionáře a 17 pracovníků je buď v covid karanténě nebo jsou covid pozitivní. Lze předpokládat, že ještě nějakou dobu tato čísla budou spíše narůstat. Výpadky personálu řešíme přesuny pracovníků z jiných služeb a zapojením stávajících dobrovolníků. O personální výpomoc jsme také požádali Zlínský kraj. Aktuálně sháníme všechny ochotné dobrovolníky, kteří by nahradili chybějící pečovatelky, uklízečky, pradleny a případně i kuchařky.

Ujišťujeme vás, že děláme vše, co je v našich silách, abychom zajistili péči o naše klienty a eliminovali riziko šíření nákazy. Máme zpracovány krizové plány, podle kterých postupujeme a stále je aktualizujeme. Jsme zásobeni dezinfekcí i ochrannými pomůckami. O naše klienty se i v krizové situaci dokážeme dobře postarat.

Je to náročné období, které vyžaduje od všech našich zaměstnanců vytrvalost a ochotu lidem sloužit i v těchto nelehkých podmínkách. Prosíme, nemějte jim za zlé, že se nákaza nevyhnula ani našim službám. Není to rozhodně jejich vina.

Děkujeme mnohým z Vás, že nás v této situaci podporujete osobně, materiálně, finančně i na modlitbách.

S nadějí, že situace se bude lepšit a s důvěrou, že řešení není jenom v lidských rukou, ale také Hospodinových

Dan Žárský, ředitel Diakonie Vsetín

 

Jak nám můžete pomoci?  

  • Personálně (dohodou o provedení práce nebo dobrovolnicky). Nabídněte prosím své možnosti kolegyni Martě Doubravové na telefonu 739 244 872 nebo e-mailu doubravova@diakonievsetin.cz.
  • Darem ZDE – dar využijeme pro posilu týmů pečujících o seniory.

 

Chci přispět na práci Diakonie Vsetín