Velké díky za podporu a ochotu Vašich pracovnic a lékařů hospicové služby Devětsil

 

Dobrý den, pane řediteli a milí pracovníci Diakonie,

o možnosti, kterou skýtá Vaše služba Mobilního hospice, jsem se dozvěděla od jedné sociální pracovnice z jiné služby, která je moji kamarádkou a věděla, že potřebuji pomoci v mé těžké životní situaci.

Ráda bych poděkovala touto cestou a vyjádřila slovy velké poděkování za podporu a ochotu Vašim pracovnicím a lékařům hospicové služby mobilního hospice Devětsil.

Vím, že slovy nelze vyjádřit pomoc v nejtěžších chvílích života. V době, kdy Vám odchází blízký člen rodiny. A vy si přejete zajistit pro svého nejbližšího důstojný odchod. To se díky Vašim pracovnicím a lékařům určitě podařilo.

Chtěla bych zejména poděkovat sociální pracovnici Janě Išpoldové, sestřičkám Mirce Jakubcové, Petře Vychopňové a Blance Mackové. Poděkování patří za velký profesionální přístup MUDr. Hrubému a MUDr. Petruželovi.

Patří Vám náš velký obdiv a poděkování za laskavý přístup ve Vaší práci.

S vděčností a úctou k Vám zdraví a děkuje Vlasta Zelinová a její bratr Josef Tkadlec mistr Zvonařské dílny v Halenkově.

Pečujete doma o svého blízkého? Pomůžeme Vám. Kontaktujte nás.

Velké díky za podporu a ochotu Vašich pracovnic a lékařů hospicové služby Devětsil.
Velké díky za podporu a ochotu Vašich pracovnic a lékařů hospicové služby Devětsil

Chci přispět na práci Diakonie Vsetín