Velikonoční pozdrav pracovníků Diakonie Vsetín

Velikonoční zvěst přináší poselství, že Hospodin vstoupil svým milosrdenstvím v příběhu Ježíše Krista do všech lidských krizí i selhání.

A stává se výzvou a posilou také nám, abychom se dle svých možností nasadili všude tam, kde je nás potřebí. Děkujeme, že se již mnozí takto nasazujete.

Velikonoční pozdrav pracovníků Diakonie Vsetín
Velikonoční pozdrav pracovníků Diakonie Vsetín

Velikonoční přání 2020

Chci přispět na práci Diakonie Vsetín