Vánoční poděkování Ukrajinské rodiny za podporu

23. prosince 2022

23. prosince k nám do Diakonie Vsetín dorazil email od Ukrajinské rodiny, která v tomto roce využila našich služeb SAS Mozaika a Dětské centrum Sadík. My děkujeme za slova uznání a ze srdce přejeme rodině Buidinových i celé Ukrajině co nejdříve mír. Požehnané Vánoce i celý rok 2023.

Vánoční poděkování Ukrajinských rodin za podporu
23. prosince 2022 - Vánoční poděkování Ukrajinské rodiny za podporu

Drazí přátelé. Tento rok byl pro naši rodinu i pro všechny Ukrajince velmi těžký. Jeli jsme sem jako Abraham do Kanaánu, nevěděli jsme, kam jedeme a co nás tam čeká. Bez cestovních pasů, bez peněz, ale s vírou v Pána a Jeho Prozřetelnost. Bůh nám prokázal velké milosrdenství a lásku prostřednictvím lidu České republiky a prostřednictvím české církve.

Jsme nesmírně vděčni vládě České republiky, která nám v prvních měsících našeho pobytu poskytla materiální podporu, za pomoc s pronájmem bytu, pokrytím zdravotního pojištění a také za možnost svobodně hledat a získat práci stejně jako Češi.

Jsme vděční církvi Maják a všem ostatním Božím dětem, které nám pomohly cítit se jako doma a zmírnit neuvěřitelné emocionální, duševní a duchovní trápení.

Také bychom rádi poděkovali organizaci Diakonie a jejím jednotlivým zaměstnancům ze služeb Mozaika a Dětské centrum Sadík, kteří se pro nás stali dobrými přáteli. Moc děkuji za pomoc při získání masážního stolu pro manželku, díky kterému můžeme mít další příjem pro rodinu. Jsme Vám vděčni za Vaši pomoc při hledání lékařů a zubařů, za pomoc při nákupu brýlí pro dítě. Za pomoc s doprovodem při návštěvě různých lékařů. Zvláštní poděkování za to, že pro nás organizujete jazykové kurzy s velmi dobrými lektory, pomáhá nám to začlenit se do českého prostředí, růst v práci a také budovat sociální vztahy. Setkání a akce, které jste pro Ukrajince pořádali, byly pro nás velmi důležité. Ve všem, co jste dělali, jsme cítili skutečnou lásku a respekt. Jak úžasné je mít přátele, kteří si vás váží a nepovažují vás za nadbytečné, zasahující do života, neobviňují vás z toho, že všechno kolem zdražilo a všem se ztížilo žít.

Přejeme vám velké požehnání. Nikdo z nás lidí vám nemůže náležitě poděkovat, ale Pán může. Doufám, že se od vás můžeme naučit být stejně obětaví, trpěliví a milující. Nic, co děláte, není marné. Jste hrdinové, ne méně než ti, kteří bojují na frontě na Ukrajině. Válečníci nedovolí, aby Ukrajina zmizela, a vy nedovolíte, aby zmizeli Ukrajinci.

S pozdravem rodina Buidinových

Chci přispět na práci Diakonie Vsetín