V Domově Harmonie jsme otevřeli Galerii pod střechou

Nápad, aby domov pro seniory na Ohradě měl svoji výtvarnou galerii, se zrodil už na přelomu roku 2017/18. Slavnostního otevření galerie jsme se dočkali před pár dny, a to díky souboru obrazů a obrázků, jež k vystavení nabídla paní Ludmila Adamcová, která v domově pro seniory využívá odlehčovací službu.

V Domově Harmonie jsme otevřeli Galerii pod střechou
V Domově Harmonie jsme otevřeli Galerii pod střechou

Slavnostní vernisáž se uskutečnila 19. července ve 3. patře Domova Harmonie v 15 hodin. Ujít si ji nenechala rodina paní Adamcové, její přátelé ani senioři a personál Domova Harmonie. A vernisáž měla všechno, co má správná vernisáž mít – úsměvy, květiny, blahopřání, potlesk, spoustu písniček i dobré pohoštění! 

Společný přípitek patřil jak paní Adamcové, tak nové Galerii pod střechou "Hosté i senioři domova si prohlédli vystavené obrazy a poseděli, popovídali si. Odezva od všech byla velmi kladná, všem se vernisáž moc líbila. Kdo chtěl, mohl své postřehy zapsat do kroniky, kterou přinesla dcera paní Adamcové a zůstane na stolku po celou dobu výstavy. Výstava bude k vidění v Galerii pod střechou až dokonce října tohoto roku. Pokud tedy budete mít cestu kolem, můžete se zastavit," zve aktivizační pracovnice Domova Harmonie Martina Valůšková.

VALAŠSKO MOJE

„Na chlumu kopce z rána stoje, přehlížím dálné pásmo hor,

naslouchám, jak z lesní chvoje tajemný plyne rozhovor.

Údolí, hory v dálku běží, rubiska vonná, paseky,

pryskyřicí a rosou svěží dýchá ten prostor daleký.

Ej, to je kraj můj milovaný, krása je v něm a Boží klid,

kde má své rolky, chudé stany tak dobrý můj a bystrý lid.

Sotva tě zhlédnu, země drahá, radostí se mi zvlní hruď.

Po klobouku že ruka sahá, Valašsko moje - zdrávo buď!“

Metoděj Jahn (1865 - 1942)

Chci přispět na práci Diakonie Vsetín