Slavnostně jsme otevřeli areál rybníčku u Domova Vyhlídka

9. května 2023

Symbolickým přestřižením pásky jsme ve středu 3. května předali svým klientům do užívání areál rybníčku v zahradě Domova Vyhlídka. Slavnostního aktu se spolu s obyvateli domova zúčastnil vedoucí odboru sociálních věcí Krajského úřadu Zlínského kraje Tomáš Bernatík a vsetínský místostarosta Jiří Růžička. O dobrou náladu se ke spokojenosti všech přítomných postaral vsetínský písničkář Bolek Vjaclovský.

Slavnostně jsme otevřeli areál rybníčku u Domova Vyhlídka
9. května 2023 - Slavnostně jsme otevřeli areál rybníčku u Domova Vyhlídka

Dobudování areálu, který má zejména v horkých letních dnech zpříjemnit pobyt na zahradě domova,  přišlo na 617 tisíc korun. Se zajištěním prací pomohla řada firem, například Open-reeco, Stolařství Glanc, WTA Group, Elbas elektro, Realizace zahrad Václav Tománek a další. Firma Open-reeco veškeré výkopové práce udělala sponzorsky. Téměř 140 tisíc darovali také diváci ČT1, kteří sledovali benefiční díl pořadu „Co babičky uměly a na co my jsme zapomněli“, v němž Česká televize projekt představila. „Původně jsme o rybníčku neuvažovali. Jen jsme daný prostor chtěli upravit tak, aby jej mohli obyvatelé domova smysluplně využívat. Při terénních úpravách jsme však zjistili, že tu neustále prosakuje voda. A to nás přivedlo k nápadu, vytvořit na tomto místě vodní prvek s altánkem,“ uvedl k okolnostem, které vedly k vytvoření rybníčku," ředitel Diakonie Vsetín Dan Žárský.

Průběh stavby bedlivě řadu měsíců sledovala také bývalá reprezentantka Československa v kopané a dnes obyvatelka Domova Vyhlídka paní Věra Babicová. „Řemeslníci pracovali doslova před mými okny. Jsem ráda, že se jim podařilo pro nás tak krásné a užitečné dílo vytvořit. Poděkování však patří nejenom jim, ale všem, kteří se o to postarali a pečují o to, abychom tady prožili co nejklidnější stáří,“ nešetřila chválou bývalá fotbalistka.

Premiéru ve vsetínské Diakonii si užil vedoucí odboru sociálních věcí Krajského úřadu Zlínského kraje Tomáš Bernatík. Ten se po slavnostním přestřižení pásky vydal v doprovodu Dana Žárského na prohlídku celého areálu. „Musím konstatovat, že jsem ve Vsetíně navštívil jedno z nejkrásnějších zařízení svého druhu ve Zlínském kraji. Jsem za to velmi rád. Obyvatelům domova přeji, aby jim rybníček sloužil k jejich spokojenosti,“ pověděl Tomáš Bernatík.

Uspokojení s dalším zatraktivněním Domova Vyhlídka neskrýval ani vsetínský místostarosta Jiří Růžička. „Je moc dobře, že ve Vsetíně funguje takové zařízení, jakým Diakonie bezesporu je. Všem, kteří se o to starají, a jimž se podařilo stavbou rybníčku posunout úroveň života obyvatel v Domově Vyhlídka o další stupínek výš, upřímně děkuji,“ vyjádřil se pochvalně na adresu sociálního zařízení pro seniory vsetínský místostarosta.

Slavnostní však nebylo pouze předání rybníčku do užívání. Příjemná a bezprostřední byla i nálada všech, kteří se oslavy na ukončení prací zúčastnili. Pomohl jim k tomu i vsetínský písničkář Bolek Vjaclovský, který svým vystoupení strhl nejednoho z přítomných nejenom ke zpěvu, ale také k tanci.

@ Dušan Póč | pro Valašský deník | 05. května 2023

Chci přispět na práci Diakonie Vsetín