Sdílíme poděkování našim pečovatelkám Domácí péče

Pomoc seniorům se v době krize nezastavila, právě naopak. A dnes jsme obdrželi milé poděkování pro pečovatelky Domácí péče od rodiny naší klientky. Rádi se o něj dělíme.

Pečovatelky Domácí péče pomáhají seniorům
Sdílíme poděkování našim pečovatelkám Domácí péče

Vážená paní Ostřanská,

ráda bych Vám všem za sebe i za bratra poděkovala za výbornou péči, kterou poskytujete mojí mamince, paní Mileně* ze Vsetína, v rámci Domácí péče.

Moje maminka byla a je velmi aktivní, dlouho se starala o svoji vlastní maminku i manžela (mého tatínka, který bohužel před lety odešel), ale po úrazu před několika lety již hůře zvládá všechny úkony kolem domácnosti. Díky Vaší pomoci (nákupy, odvoz k lékaři, úklid) může nadále bydlet ve známém prostředí a mezi známými lidmi. Díky Vám můžeme být s bratrem klidní, že i když žijeme daleko, maminka nezůstane bez pomoci.

Zejména v této náročné situaci, se kterou nemáme zkušenosti, si moc vážíme Vaší práce. Prosím, vyřiďte všem pečovatelkám náš velký dík!

Se srdečným pozdravem Olga S*.

* pozn: jméno uživatelky i její dcery jsme pozměnili 

Chci přispět na práci Diakonie Vsetín