Šance pro děti ze znevýhodněného prostředí

14. listopadu 2022

Doučování, zjišťování vzdělávacích potřeb dítěte i komunikace se školou – to vše zastřešuje projekt „Doučování Vsetín“, který běží pod hlavičkou Diakonie Vsetín od září do prosince tohoto roku. Jeho cílem je co nejvíce pomoci se vzděláním dětem, které vyrůstají v sociálně vyloučených lokalitách nebo v rodinách, které se dlouhodobě nacházejí v sociálně nepříznivé situaci.

Šance pro děti ze znevýhodněného prostředí
14. listopadu 2022 - Šance pro děti ze znevýhodněného prostředí

Doučování probíhá jak v prostorách Diakonie Vsetín v centru Vsetína, tak v sociálně vyloučené lokalitě na Poschlé, aby bylo dobře dostupné pro děti z cílové skupiny. „Doučování využívá 28 dětí, nejvíce pak žáků 6. až 9. třídy,“ konstatuje Denisa Machálková, vedoucí SAS Mozaika, která je garantem projektu a dodává: „Podporujeme i jednotlivce odborných učilišť, pokud by byl zájem podpoříme i studenty středních škol.“

Doučování využívá 28 dětí, nejvíce pak žáků 6. až 9. třídyDo projektu Doučování Vsetín jsou zařazeny děti ze sociálně znevýhodněného prostředí, z rodin s nízkým socioekonomickým statusem, které čelí složitým sociálním situacím. V rodinách se řeší potíže s bydlením, uplatněním na trhu práce, s nedostatkem financí, s odlišnými sociokulturní návyky nebo se špatnou znalostí vyučovacího jazyka. „V rodinách žáků je častá zkušenost s dlouhodobou nezaměstnaností. Někteří rodiče mají jen základní vzdělání, setkáváme se u nich se sekundární negramotností. Tím pádem nemají dostatečné kompetence k tomu, aby dokázali dětem dát podporu při vzdělávání. Nadto často chybí i motivace na uplatnění vzdělání při hledání zaměstnání,“ vysvětluje smysluplnost práce s dětmi z těchto rodin Denisa Machálková.

Bez pomoci zvenčí děti z těchto rodin s vědomostmi zaostávají, nestíhají školní tempo, nerozumí učivu a mají špatné výsledy. Hrozí jim předčasný odchod ze vzdělávání, problémy při hledání práce, život v sociálním vyloučení… Doučování naopak podporuje žáky v procesu vzdělávání, přispívá ke zlepšení a stabilizaci jejich školních výsledků a předchází školnímu neúspěchu. „Při doučování pracujeme s žáky individuálně - podle jejich situace a potřeb. Používáme takové metody a postupy práce, aby žáky zaujaly a motivovaly k činnosti. …A aby nakonec dokončili své vzdělávání s co nejlepšími výsledky a byli v životě úspěšní,“ říká závěrem Denisa Machálková.

Projekt je financován Evropskou unií – Next Generation

loga

Chci přispět na práci Diakonie Vsetín