Prosincové zprávy z Diakonie Vsetín

4. prosince 2020
Prosincové dění v Diakonii Vsetín
4. prosince 2020 - Prosincové zprávy z Diakonie Vsetín

Vážení kolegové, klienti, rodinní příslušníci, přátelé a čtenáři webu Diakonie Vsetín,

aktuálně se nacházíme spolu s vámi v druhé vlně covidové pandemie, kdy se připravuje rozvolnění doposud přísných hygienických podmínek, zvláště co se týká návštěv u našich klientů v domovech pro seniory.

Z našich tří domovů byl jeden covidovou nákazou značně zasažen, přestože opatření byla stejná jako v ostatních domovech (chybí nám zde 85% kmenových pracovníků). Velmi děkujeme ochotným dobrovolníkům a dohodářům, kteří obětavě tento personální výpadek nahradili. Děkujeme také dalším dobrovolníkům, kteří šili roušky, vyráběli adventní věnce a adventní a vánoční výzdobu či nám dodali ochranu před odíráním tváří rouškami a za další pomoc. Nadějeme se, že situace se v příštích dnech bude zlepšovat co do zdravotního stavu klientů, tak i našich pracovníků. Ostatní služby jsou v provozu a při své práci dodržují všechna potřebná dezinfekční a ochranná opatření.

Aktuálně registrujeme 2 pozitivně testované klienty a 12 pracovníků je buď v covid karanténě nebo jsou covid pozitivní. Potřeba pomoci zvenčí tak stále trvá, byť se situace postupně stabilizuje.

Od soboty 5.12. bude možné opětovné setkání rodinných příslušníků a přátel s našimi klienty. Podmínky za jakých jsou návštěvy možné, najdete na našem webu pod daným domovem pro seniory / Domov Harmonie zde, Domov Vyhlídka zde, Domov Jabloňová zde /.

Konkrétní podobu slavení Vánoc a konce roku ještě diskutujeme a samozřejmě ji přizpůsobíme aktuální epidemiologické situaci. Včas vás s ní seznámíme.

Tradiční vánoční porada všech pracovníků se tentokráte přesouvá do on-line prostoru. Připravili jsme pro pracovníky video pozdrav ředitele, duchovní zamyšlení faráře Pavla Freitingera, koledy s fotogalerií z pracovišť střediska za rok 2020.

Děkujeme Vám všem, kdo nás v této náročné době podporujete osobně, materiálně, finančně i na modlitbách.

S nadějí, že situace se bude lepšit a s důvěrou, že řešení není jenom v lidských rukou, ale také Hospodinových

Dan Žárský, ředitel Diakonie Vsetín

Chci přispět na práci Diakonie Vsetín