Probíhá důležitá osvěta domácí hospicové péče

6. prosince 2021

Jsme opravdu vděční, že v průběhu minulého roku mohly díky finanční podpoře Ministerstva zdravotnictví ČR vzniknout informační materiály pro pacienty v terminálním stádiu onemocnění a jejich rodiny. Tyto prostředky zároveň umožnily šíření televizního spotu, plakátů a letáků po celém Zlínském kraji.

Probíhá důležitá osvěta domácí hospicové péče
6. prosince 2021 - Probíhá důležitá osvěta domácí hospicové péče

Nové materiály vhodným způsobem seznamují veřejnost s možnostmi a přednostmi poskytování mobilní specializované paliativní péče, díky které mohou nemocní strávit závěr svého života v domácím prostředí a v kruhu svých blízkých. Nové materiály dávají lidem možnost dopředu se s touto alternativou péče o umírajícího seznámit.

Rádi bychom vám tyto materiály představili a dali možnost je stahovat i šířit spolu s námi.

Odkaz na TV spot „Dodáme sil“ zde.

Ke stažení nabízíme:

Brožura Dodáme sil.pdf

Plakat_Dodame sil_A3.pdf

Letak_Dodame sil.pdf 

Diakonie Vsetín poskytuje domácí hospicovou péči umírajícím v rámci služby Domácí hospic Devětsil. Pomoc nabízí i pečující rodině. Kolegyně z Terénní odlehčovací služby Nabersil zajistí plnohodnotnou péči v době, kdy pečující potřebuje odpočinek nebo čas pro sebe.

Chci přispět na práci Diakonie Vsetín