Předseda senátu ČR Miloš Vystrčil navštívil Diakonii Vsetín a ocenil její výsledky

22. března 2023

Předseda senátu ČR pan Miloš Vystrčil si vybral k návštěvě během svého pobytu ve Zlínském kraji také Diakonii Vsetín, kterou navštívil spolu se svým týmem. Návštěvu Diakonie spojil se setkáním s vedením Města Vsetína.

Předseda senátu ČR Miloš Vystrčil navštívil Diakonii Vsetín a ocenil její výsledky
22. března 2023 - Předseda senátu ČR Miloš Vystrčil navštívil Diakonii Vsetín a ocenil její výsledky

TZ Diakonii Vsetín navštívil Miloš Vystrčil, předseda Senátu ČR.pdf
Miloš Vystrčil se na místě setkal s obyvateli domovů Vyhlídka a Jabloňová

Na oběd mě a můj tým přivítal ve vsetínské Diakonii pan Dan Žárský, kterému bych chtěl složit poklonu. Na Valašsku spolu se zaměstnanci Diakonie Vsetín pomáhá seniorům a jejich rodinám, které stáří či nemoci postavily před složité životní situace,“ uvedl Miloš Vystrčil. Na místě se setkal s obyvateli domovů Vyhlídka a Jabloňová, s nimiž hovořil o jejich životních osudech i spokojenosti s pobytem v domovu. „S paní Věrou, obyvatelkou Domova Vyhlídka, jsme si skvěle popovídali o fotbale. Dokonce mi ukázala fotky z dob, kdy sama hrála za českou fotbalovou reprezentaci,“ napsal na svůj facebookovou stránku Miloš Vystrčil.

Členové vedení Diakonie Vsetín otevřeli s Milošem Vystrčilem i aktuální témata ze sociální oblasti jako např. předvídatelné financování sociálních organizací, zvýšení mezd zvláště v sociálních neziskových organizacích nebo z obecnějších témat - pozitivní prezentaci těchto organizací na veřejnosti. „Coby dlouholetý člen správní rady sociální neziskové organizace ukázal Miloš Vystrčil dobrou znalost sociální oblasti. V rozhovoru se zajímal například o Malou novelu sociálního zákona,“ uvedl ředitel Diakonie Vsetín Dan Žárský.

Členové vedení Diakonie Vsetín otevřeli s Milošem Vystrčilem i aktuální témata ze sociální oblasti Setkání se završilo zápisem do Pamětní knihy, kde pan předseda vyzdvihl výsledky dosažené Diakonií Vsetín, ocenil aktivní přístup jejích pracovníků, který je vidět mj. v příjemném prostředí domovů a vyslovil přání o požehnání do dalších let služby.

„Návštěvy pana předsedy senátu si velmi vážíme a vnímáme ji také jako podporu a ocenění celého neziskového i sociálního sektoru,“ sdělil ředitel Diakonie Dan Žárskýa dodal: „Děkuji také zaměstnancům a dobrovolníkům Diakonie Vsetín za jejich přístup a práci. I hosté ze senátu poznali, že zde pracují s láskou.“

Fotografie: archiv Kanceláře Senátu

Chci přispět na práci Diakonie Vsetín