Pramínek pomáhá dětem i rodičům

15. července 2022

Aktivity, které probíhají s dětmi i rodiči v předškolním klubu Pramínek jsou zaměřeny na celkový rozvoj dětí a vedou k podpoře rodičovských kompetencí. Děti do Pramínku chodí objevovat nové věci, rozvíjet svoji fantazii i slovní zásobu, to vše hravou formou.

Pramínek pomáhá dětem i rodičům
15. července 2022 - Pramínek pomáhá dětem i rodičům

„Během školního roku jsme pro děti v klubu připravili spoustu činností podporující rozvoj jemné motoriky a grafomotoriky, a to prostřednictvím manipulačních her, hrátek s plastelínou či papírem. Rozvíjeli jsme i logické myšlení, například seřazováním obrázků podle určitých pravidel nebo skládáním podle návodu. Velký ohlas mezi dětmi mělo názorné a zábavné učení s Pepínem Prckem o včeličkách a o Masopustu,“ přibližuje dění v Pramínku vedoucí předškolního klubu Alžběta Machů.

Do Pramínku dochází už rok nyní čtyřletá Elen. Za tuto dobu se s námi postupně sblížila, osvojila si návyky a pravidla Pramínku. A protože se děti učí především nápodobou, stala se nám velkou pomocnicí při začleňování nových dětí do chodu klubu. Elinka žije v sociálně vyloučené lokalitě společně se čtyřmi sourozenci. Bezpečné prostředí Pramínku přispívá k zdravému formování její osobnosti. Radujeme se především z velkého rozšíření její slovní zásoby.

Spolu s tříletým Damiánkem přichází do klubu často i jeho maminka. Ráda se zapojuje do našich aktivit – nechybí při pátečním vaření, účastní se vzdělávacích výletů nebo tvoření s dětmi a je nám nápomocna. Předškolním klubem už prošla Damiánova starší sestra Erika a úspěšně se zařadila do spádové MŠ ve Vsetíně. Díky naší intervenci se zamezilo dalšímu šíření její sluchové vady a byla jí přidělena speciální třída v MŠ.

Vnímáme, že přínosem byl pro děti z Pramínku i kontakt s mateřskými školami ve Vsetíně. Celkem osmkrát jsme ve školním roce využili možnost zapojit se s našimi dětmi do dění v mateřských školách a nenásilně navázat vztahy s dalšími dětmi z města. Společně jsme mohli prožít například Hravé odpoledne s dětmi z MŠ Benátky nebo přehlídku Městské policie s dětmi z MŠ Sychrov. Spolu se všemi mateřskými školami jsme se zúčastnili tradičního Mikuláše na vsetínském náměstí.

„Každý pokrok a úspěch dětí, které žijí ve vyloučené lokalitě je pro nás velkým zadostiučiněním. Jsme rádi, že tu pro ně můžeme být a můžeme s nimi ujít kus cesty. A když vidíme, že dítě od nás přechází do mateřské školy – a je na to připraveno ono samo i jeho rodina, víme, že naše práce nebyla zbytečná. Děkujeme všem dárcům Krabice od bot, kteří nám svým darem umožňují pomáhat právě těmto dětem,“ vyjadřuje poděkování Alžběta Machů za celý tým Pramínku.

Chci přispět na práci Diakonie Vsetín