Podzim v přítomnosti „covidu“

20. října 2020

Ještě si naše pečovatelky nestihly odpočinout od první vlny covidové krize a už nás zastihla druhá. Stačilo pár týdnů a všechna hygienická opatření jsou v našich domovech pro seniory zpět a v „plné polní“. Opatření se dotýkají uživatelů, jejich blízkých, pečovatelek a celého provozu našich domovů pro seniory.

Podzim v přítomnosti „covidu“
20. října 2020 - Podzim v přítomnosti „covidu“

Od 12.10. platí v našich domovech pro seniory zákaz návštěv Abychom ochránili naše uživatele před nákazou a samozřejmě dostáli nařízení vlády ČR, uzavřeli jsme 9. října naše tři domovy. Zákaz návštěv platí pro všechny včetně rodinných příslušníků.  V jarní vlně jsme každodenně sledovali, jaký účinek zákaz na seniory má – smutek a stesk se zpětně odrážel ve zhoršeném zdravotním stavu, v jejich komunikaci s námi a celkové kvalitě jejich života. Naše pečovatelky, aktivizační pracovníci a všichni pracovníci domova včetně paní uklízečky napínají své síly k povzbuzování a tvoření programu, který seniory odpoutá od současné situace, ukrátí čas, pomůže vydržet. 

 

V čem jsme díky první vlně zabezpečeni a co jsme se z ní naučili? 

Máme čtvrtletní zásobu ochranných obleků, rukavic, dezinfekce, roušek, respirátorů a štítů. Víme, kde a jakým způsobem vytvořit covid zónu pro případ nákazy uživatelů nebo personálu. Nacvičili jsme si způsoby, jak střídat směny pečovatelek, aby se vzájemně nepotkaly. Každodenně pečující týmy překonávají obavy, aby právě ony covid do domova nepřinesly. Oproti jarní vlně se ale strach o něco snížil, a to vědomím, že se s přítomností viru budeme muset naučit žít.

Přesto, že je situace náročná, jsme odhodláni všechno zvládnoutCo by udělalo největší radost našim pečovatelkám? Všechny odpověděly jednohlasně: ABY TO UŽ BYLO ZA NÁMI, ABY TO SKONČILO. To si jistě přejeme všichni. Jsme odhodláni situaci opět zvládnout, ať už se virus v našich domovech objeví nebo ne.

V jarní vlně jsme si ověřili, že se o sebe můžeme opřít. Také to, že hodnoty Diakonie Vsetín: milosrdenství, naděje, fortelnost, společenství a pomoc druhým, pro nás nejsou jen prázdnými pojmy.

Děkujeme, že jste i v těchto náročných dnech s námi!

Pracovníci Diakonie Vsetín

Chci přispět na práci Diakonie Vsetín