Ocenění Pečovatelka roku 2017 putovalo i na Vsetín!

10. listopadu 2017

V úterý 7. listopadu proběhlo na Novoměstské radnici v Praze ocenění pracovníků v celostátní soutěži Národní cena sociálních služeb - Pečovatel/ka roku 2017. Mezi oceněnými byla i naše kolegyně Mgr. Amálie Chlápková – gratulujeme!

Ocenění Pečovatelka roku 2017 putovalo i na Vsetín!
10. listopadu 2017 - Ocenění Pečovatelka roku 2017 putovalo i na Vsetín!

Cílem ocenění je podpořit ty, jejichž významným každodenním úkolem je pečovat a pomáhat potřebným. Na jednotlivá ocenění jsou každoročně navrhováni mimořádní, obětaví a zodpovědní pracovníci a pracovnice sociálních služeb. Komise složená z odborníků ze sociální oblasti vybrala z přihlášek nejlepší pracovníky, kteří převzali titul „Pečovatel/ka roku – pracovník v sociálních službách“, „Sociální pracovník“ či titul „Manažer sociálních služeb“.

Patronkou ocenění a milým hostem byla jako každoročně paní Hana Maciuchová, slavnostním programem prováděla paní Táňa Fišerová.

Mgr. Amálka Chlápková, MozaikaV kategorii sociální pracovník byla mezi pěti nominovanými a oceněnými i naše kolegyně Amálka Chlápková, která o své práci hovoří následujícími slovy: “Každý z nás v životě překonává různé obtíže a problémy. Je proto rád, když najde ve svém okolí člověka, který mu poradí a může v něm najít oporu. A právě v tomto vnímám smysl naší práce, kdy rodiny mohou získat pocit, že na tyto životní situace nemusí být samy.“

A jak Diakonei Vsetín představila odborné komisi výbornou práci Amálky Chlápkové?

„Svou systematickou a velmi erudovanou prací pozitivně zviditelnila smysl sociální práce v očích pedagogů škol. Pod jejím vedením došlo ke zkvalitnění, zefektivnění a systematizaci práce. Významnou měrou se podílela na nastavení sociální práce s rodinou v sociálním bytu naší organizace. Spoluvytvářela celý systém, od výběru klienta – nájemníka, přes celkové pojetí sociální práce, až po ukončení nájemní smlouvy. Dokáže skvěle najít míru mezi tím, kdy je potřeba jít klientům vstříc, a kdy naopak držet hranice a požadovat samostatnost a aktivitu. Dokáže využívat nástroje pomoci, podpory a kontroly. Umí hájit zájmy klienta, aniž se dopouští jeho zneschopňování, současně se dokáže na problém podívat z nadhledu a nehájí klienta „bezhlavě“ – dokáže klientovi nastavit zrcadlo, aby si uvědomil své rezervy a možnosti ke zlepšení. Je skvělý týmový hráč se zdravě nastavenými hranicemi. Členové týmu se na ni mohou spolehnout – co slíbí, to dodrží. Je oporou všem svým kolegům, a to jak odbornou, tak lidskou.“

Fotogalerii ze slavnostního předávání najdete na tomto odkazu: http://www.apsscr.cz/narodni-cena/fotogalerie/51-rok-2017

Chci přispět na práci Diakonie Vsetín