Nově máme pobočku našeho Dobrovolnického centra ve Valašských Kloboukách

14. ledna 2022
pobočku Dobrovolnického centra ve Valašských Kloboukách
14. ledna 2022 - Nově máme pobočku našeho Dobrovolnického centra ve Valašských Kloboukách

V listopadu 2021 jsme rozjeli novou pobočku našeho Dobrovolnického centra CéDO ve Valašských Kloboukách. Máme zde svoji kancelář, kde je koordinátorka dobrovolnictví Silvie Sušňová každou středu od 8 do 15 hodin. Aktuálně, s pomocí Městského úřadu ve Valašských Kloboukách, zveme místní obyvatele k zapojení: „Srdečně vítáme v našich řadách každého, kdo chce společně s námi měnit svět k lepšímu. Kdo chce pomáhat druhým ve svém volném čase a bez nároku na finanční odměnu. Ve Valašských Kloboukách by dobrovolníky přivítali například v Domě dětí a mládeže, Rodinném centru, Domě sociálních služeb Návojná nebo NZDM KamPak, " vyjmenovává Silvie Sušňová a dodává: „Každý dobrovolník je díky svým schopnostem, znalostem a nápadům jedinečný. Vynasnažím se, aby zájemci o dobrovolnictví našli své uplatnění a to pravé působiště. Pak přijde i radost a vědomí užitečnosti. A o to v dobrovolnictví jde - obě strany získávají.“ 

Zájemci o dobrovolnictví si mohou domluvit schůzku s koordinátorkou na telefonním čísle: 734 761 690.

Chci přispět na práci Diakonie Vsetín