Naše kolegyně Miluše Makyčová byla oceněna Zlínským krajem

22. září 2022

Ve středu 21.září 2022 proběhlo ocenění pracovníků v sociálních službách. Ve 13. ročníku ankety Pracovník roku v sociálních službách Zlínského kraje pro rok 2022 bylo ohodnoceno osm pracovníků a mezi oceněnými byla i naše kolegyně Miluše Makyčová. Gratulujeme!

Naše kolegyně Miluše Makyčová byla oceněna Zlínským krajem
22. září 2022 - Naše kolegyně Miluše Makyčová byla oceněna Zlínským krajem

Aktivita, obětavost, svědomitost, pečlivost a velká míra empatie. To jsou vlastnosti společné všem osmi oceněným lidem. Do Baťovy vily jim přišli osobně vzdát hold představitelé Zlínského kraje náměstkyně hejtmana Olga Sehnalová a radní Jiří Jaroš.

„O co křehčí jsou ti, kterým jsou sociální služby určeny, o to silnější musí být osobnosti, které tuto péči poskytují. Je to práce nedocenitelná, a proto vám chceme tímto způsobem veřejně poděkovat,“ řekla jménem Rady Zlínského kraje náměstkyně hejtmana pro zdravotnictví Olga Sehnalová.

„Cílem této pravidelně se opakující ankety je vyznamenat vybrané zaměstnance za jejich mimořádný přístup k práci v sociálních službách. Zároveň chceme připomenout, jak vysoké nároky na člověka tato profese klade v mnoha směrech a poukázat na její společenský význam, jejíž potřebnost bude sílit s ohledem na stárnutí populace,“ konstatovala statutární náměstkyně hejtmana Hana Ančincová, která zodpovídá za sociální resort a z akce v Baťově vile se musela neplánovaně omluvit kvůli důležitému jednání s ministerstvem.

Na základě zveřejněné výzvy bylo na krajský odbor sociálních věcí doručeno 17 návrhů. Ty pak vyhodnotila komise, v níž figurovali zástupci kraje i poskytovatelů sociálních služeb. Z nominovaných kandidátů vybrali 8 laureátů, přičemž pět z nich převzalo ocenění „Pracovník roku v sociálních službách Zlínského kraje pro rok 2022“ a třem bylo uděleno „Mimořádné ocenění Rady Zlínského kraje“.

Mgr. Miluše Makyčová z Diakonie Vsetín, získala Mimořádné ocenění ZK. Oceněná Miluška Makyčová

Když v roce 2004 vznikalo středisko Diakonie ČCE ve Vsetíně, patřila Miluška Makyčová mezi jeho první zaměstnance. Posléze v pozici pedagogické pracovnice Denního stacionáře Zahrada rozdávala klientům radost, smích, naději a odhodlání nikdy se nevzdávat. Ráda s klienty zpívá za vlastního doprovodu na kytaru; speciálními cviky pro seniory s nimi procvičuje paměť. Její otevřenost pro druhé a ochota pomáhat provází Milušku Makyčovou také celý mimopracovní život, dobrovolnickou činností a volnočasovými aktivitami. Práci v sociální službě úplně neopustila ani po svém odchodu do důchodu.

„Pro nás je Miluška vynikající trenérkou paměti; příkladem, že studium by mělo být naší celoživotní potřebou; ženou, která dokáže svým zpěvem rozehnat všechny chmury a věrnou kolegyní, která nás nikdy nenechá ve štychu,“ říká o Milušce Makyčové Milena Orságová, vedoucí Denního stacionáře Zahrada.   

Chci přispět na práci Diakonie Vsetín