Michaela Daňová je „Pracovník roku v sociálních službách Zlínského kraje“! Gratulujeme!

21. září 2016

V pondělí 19. září převzala kolegyně Michaela Daňová v Baťově vile ve Zlíně ocenění „Pracovník roku v sociálních službách Zlínského kraje“. Zhruba z třicítky nominovaných, vybrala hodnotící komise pět nejvýraznějších osobností, a ty ocenila. Jsme rádi, že je mezi nimi i Michaela Daňová, pracovnice v sociálně aktivizačních službách pro rodiny s dětmi MOZAIKA.

Michaela Daňová je „Pracovník roku v sociálních službách Zlínského kraje“! Gratulujeme!
21. září 2016 - Michaela Daňová je „Pracovník roku v sociálních službách Zlínského kraje“! Gratulujeme!

Ve ve vsetínské Diakonii začala Michaela Daňová pracovat nejprve jako dobrovolnice (v roce 2005), kdy pomáhala v nově vznikajícím nízkoprahovém klubu pro děti a mládež na pavlačovém domě v centru Vsetína. V témže roce se stala jedním z prvních zaměstnanců naší organizace. Stála u zrodu nízkoprahového klubu i služeb pro rodiny s dětmi, které se v roce 2007 transformovaly do podoby sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi MOZAIKA. Od samého počátku budovala předškolní klub pro děti a jejich rodiče, který nese název Školička, a spolu s dalšími kolegy pracovala na rozvoji této aktivity.

Hodnotící komisí byla oceněna i její dlouhodobá přímá terénní práce s velice náročnou cílovou skupinou, kterou vykonává velmi svědomitě a profesionálně. S některými rodinami ze sociálně vyloučených lokalit spolupracuje již několik let. Pomáhá v otázkách týkajících se bydlení, práce, zajištění vzdělávání dětí. Profesionální pomoc poskytla rodinám i v tak závažných situacích jako je domácí násilí či odebrání dítěte z rodiny. Míša Daňová je nepostradatelným členem týmu Mozaiky. Dokáže kolegům poskytnout cennou radu a konzultaci při řešení složitých situacích v klientských rodinách. Své dlouholeté zkušenosti také ochotně předává i novým kolegům, a pomáhá tak při jejich rychlém a kvalitním zaškolení do sociální práce s rodinami.

V případě kolegyně Daňové se jedná o pracovnici, která mnoho let příkladně pracuje v oblasti, kde je personálně velká fluktuace z důvodů enormní především psychické zátěže. Tato oblast není společensky prestižní a pracovníci většinou i ze strany veřejnosti zažívají spíše negativní reakce než ocenění. Jsem proto rád, že se kolegyni Daňové dostává uznání Rady Zlínského kraje, díky němuž může načerpat nové povzbuzení k další práci“, uvedl ředitel Diakonie Vsetín, Dan Žárský.

ZLÍNSKÝ KRAJ: Zlínský kraj již po sedmé ocenil pracovníky v sociálních službách.

Chci přispět na práci Diakonie Vsetín