Mezi nejlepší pečovatele roku 2022 patří i naše kolegyně Michaela Daňová

2. února 2023

Slavnostní předání ocenění 10. ročníku Národní ceny sociálních služeb PEČOVATEL/KA ROKU proběhlo v úterý 31.1.2023 v sále Novoměstské radnice v Praze pod záštitou předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Markéty Pekarové Adamové. Patronkou ocenění a milým hostem byla Ilona Svobodová, slavnostním programem prováděl pan Aleš Cibulka.

Ocenění si z Prahy odvezla i Michaela Daňová, která ve službách Diakonie Vsetín působí již 17 let.

Gratulujeme!

Mezi nejlepší pečovatele roku 2022 patří naše kolegyně Michaela Daňová
2. února 2023 - Mezi nejlepší pečovatele roku 2022 patří i naše kolegyně Michaela Daňová

Anketa Pečovatel/ka roku má za cíl společenské ocenění a podporu profesionálních pečovatelů. V České republice pracuje v odvětví sociálních služeb zhruba 100 000 lidí, z toho 65 000 v tzv. přímé péči.

„Pečovatelky a pečovatelé jsou naši nenápadní hrdinové. Žijí mezi námi, aniž bychom většinou o jejich každodenním nasazení věděli a znali blíže jejich osudy. A právě to se snaží změnit anketa Pečovatel/ka roku, která nelehkou a současně tak potřebnou práci profesionálů v sociálních službách i jejich životní příběhy již deset let vyzdvihuje, oceňuje a všem tím dává najevo náš vděk za jejich obětavou práci," uvedla předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová.

Anketu každoročně pořádá Diakonie ČCE, jeden z nejvýznamnějších poskytovatelů sociálních služeb v ČR, ve spolupráci s Asociací poskytovatelů sociálních služeb. Na jednotlivá ocenění jsou každoročně navrhováni mimořádní, obětaví a zodpovědní pracovníci a pracovnice sociálních služeb. Nominace do Národní ceny mohli zasílat za svoji favoritku či favorita samotní uživatelé služeb, rodiny a přátelé klientů nebo také spolupracovníci nominovaných.

Finalisty a vítěze každé z pěti kategorií vybírá každoročně komise složená z odborníků ze sociální oblasti. Ocenění se uděluje ve 4 kategoriích: ambulantní služby, terénní služby, pobytové služby a manažer roku. Veřejnost pak může v online hlasování udělit Cenu veřejnosti.

Oceněná Michaela DaňováV kategorii terénní služby byla oceněna i naše kolegyně Michaela Daňová. Míša v sociální oblasti působí 17 let. Začínala v Diakonii Vsetín jako dobrovolnice. Později se zde stala plnohodnotným pracovníkem, kterým je ve službě SAS Mozaika doposud. Podílela se na založení služby předškolní klub. Později stála u zrodu sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a velmi aktivně se podílela na metodických materiálech, aby SAS splňovala podmínky zákona o sociálních službách. Zkušenosti získala také v nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež ve vyloučené lokalitě. Koncem roku 2020 se stala členkou paliativního týmu Domácího hospice Devětsil. A to vše pod jedním poskytovatelem sociálních služeb - Diakonie Vsetín. Míša Daňová je také aktivním dobrovolníkem Diakonie ČCE, kde poskytuje psychosociální podporu lidem zasaženým živelnými pohromami. Vyniká svým individuálním přístupem nejen ke klientům, ale také ke svým kolegům v organizaci. Je velmi pracovitá, svědomitá, intuitivní. Má ráda nové výzvy a nebojí se je zdolávat – ve službě SAS například iniciovala okamžitou pomoc ukrajinským rodinám. Ke klientům je velmi empatická, snaží se pochopit jejich situaci a maximálně jim pomoci. Současně se však nebojí vytyčit hranice, pokud je to potřeba. Její zdravé sebevědomí je inspirující pro všechny. Míša je týmový hráč, ráda předává kolegům své zkušenosti. Umí aktivně naslouchat, a proto k ní kolegové často chodí pro rady. Má všeobecný přehled nejen v sociální oblasti, ale i v dalších oborech. Možná to bude tím, že je vášnivá čtenářka a poznatky z knih umí dále srozumitelně předat a aplikovat do praxe. Jejím motorem při práci je citát od pana Václava Havla: „Naděje není to přesvědčení, že něco dobře dopadne, ale jistota, že má něco smysl, bez ohledu na to, jak to dopadne.“

Práce v sociálních službách, zejména v pomáhajících profesích, patří k nejnáročnějším a nejpotřebnějším zároveň. Ocenění těch nejobětavějších pečovatelek, pečovatelů, pracovníků v sociálních službách či sociálních pracovníků je to nejmenší, co pro ně můžeme nebo spíše musíme udělat. Je to každoroční vzdání pocty těm, na které společnost občas zapomíná a neuvědomuje si náročnost, nezbytnost a potřebnost jejich práce,“ uvedl Jiří Horecký, prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb.

Chci přispět na práci Diakonie Vsetín