Kolegyně Jana Najtová byla oceněna v anketě Osobnost neziskového sektoru ZK za rok 2022

28. dubna 2023

Do ankety Osobnost neziskového sektoru ZK na rok 2022 byla nominována také naše kolegyně Jana Najtová – fundraiserka Diakonie Vsetín. Včera, spolu s dalšími devíti nominovanými, převzala ve Zlíně své ocenění! Gratulujeme! 

Kolegyně Jana Najtová byla oceněna v anketě Osobnost neziskového sektoru ZK za rok 2022
28. dubna 2023 - Kolegyně Jana Najtová byla oceněna v anketě Osobnost neziskového sektoru ZK za rok 2022
Smyslem ankety je ocenění významných osobností, které s velkým nasazením věnují své znalosti a schopnosti práci s klienty nebo přispívají k tvorbě silné občanské společnosti.
 
Jana Najtová pracuje v Diakonii Vsetín 15tým rokem na pozici vedoucí fundraisingového a public relations oddělení a nově je i vedoucí dobrovolnického centra Cédo. Patří mezi důležité pilíře Diakonie Vsetín a příkladné pracovníky. V době jejího nástupu středisko čítalo přibližně 20 zaměstnanců a 3 služby, vše v pronajatých prostorách. Dnes, také díky jejímu úsilí, zaměstnává středisko 245 zaměstnanců a poskytuje 10 sociálních a dvě zdravotní služby, provozuje 3 domovy pro seniory a realizuje řadu dalších víceletých projektů. Svými aktivitami získala dary v celkové výši 47 milionů korun!, které byly zásadní pro úspěšný rozvoj střediska. Rozvinula aktivity dobrovolnického centra CéDo do té míry, že se rozbíhá i zahraniční dobrovolnictví. Své zkušenosti již několik let předává také jako lektorka ve školách, seminářích a tyto aktivity stále rozšiřuje. Mnoha organizacím ochotně pomohla svou radou a konzultacemi při rozběhu jejich fundraisingu.
 
Milá kolegyně Jano DĚKUJEME! 

Chci přispět na práci Diakonie Vsetín