Kolegyně Blanka Macková byla oceněna za sociální práci

3. listopadu 2020

Každým rokem organizuje Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR celostátní soutěž nazvanou Národní cena sociálních služeb – Pečovatelka roku. Mezi oceněnými v 8. ročníku soutěže je i pracovnice Diakonie Vsetín paní Blanka Macková, a to v kategorii Pracovník v sociálních službách. Gratulujeme!

V následujícím rozhovoru jsme se jí zeptali, co ji k sociální práci přivedlo, v čem je po ni náročná a také, co jí přináší.

Kolegyně Blanka Macková byla oceněna za sociální práci
3. listopadu 2020 - Kolegyně Blanka Macková byla oceněna za sociální práci

Proč jste si zvolila práci pracovníka v sociálních službách?

Vystudovala jsem střední školu, dva roky jsem pobývala v zahraničí, po návratu pracovala na různých administrativních pozicích ve firmách. Zvrat nastal během mé rodičovské dovolené, kdy jsem ve své rodině poznala, jaké to je být nablízku člověku, jehož zdravotní stav se změnil a umenšuje se jeho samostatnost. Jak tato změna působí na celou rodinu a pečující osoby, které také potřebují pomoc a podporu a jak na to společnost někdy zapomíná. Pomáhat rodinám s těmito těžkostmi jsem se rozhodla i profesně. 

Oceněná Blanka Macková pracuje v Odlehčovací službě NabersilJaké vlastnosti se podle Vaší zkušenosti nejvíce hodí pracovníkovi v sociálních službách?

Určitě empatie, schopnost naslouchat, trpělivost, slušnost, poctivost, vstřícnost, umění komunikovat s klienty i pečujícími osobami a umění zachovávat mlčenlivost. Znalost svých silných i slabých stránek a také svých fyzických hranic. Umění přijmout kritiku své práce a v neposlední řadě vědět i to, že já jsem také „jen“ článkem v týmu.

Je něco, co se Vám ve Vaší práci nedaří, jak byste si přála?

Mnohdy nedokážu oddělit svůj pracovní čas od soukromého. Zvláště, když se u některého z našich klientů zhorší zdravotní stav. Také si musím hlídat, abych u dlouhodobějších klientů naší služby zachovávala určitou profesionalitu od osobnějšího vztahu. Podporu týmu hledám ve chvíli, když si s pečující osobou nebo klientem neporozumíme v komunikaci či péči. Pak potřebuji situaci rozebrat, uvědomit si, co dělat jinak, a také se zbytečně netrápit.

Jaké tři věci byste doporučila svému novému kolegovi, kdyby vás požádal o radu, na co při své práci pečovatele myslet a neztratit ze zřetele?

Přistupovat ke každému klientovi individuálně, protože každý klient je jedinečná osobnost. Před klientem se snažit být pozitivní, i když mám nějaké své osobní starosti a dát si pozor i na svou mimiku obličeje, z které klient mnohé vypozoruje. Dohodnuté pečovatelské úkony provádět trpělivě, ochotně a zachovávat závazek mlčenlivosti.

Co Vás ve Vaší práci povzbuzuje, co Vám nejvíce pomáhá, z čeho čerpáte pro svou práci energii?

Povzbuzuje mne spokojenost, úsměvy, poděkování našich klientů a jejich rodinných příslušníků. Také jejich odezva, že na své problémy nejsou sami a mohou je sdílet. To platí zvláště v rodinách, kde nemocného doprovázím „na druhý břeh“. Obohacuje mě vědění, že se na mne mohou spolehnout, že mohu pomoci i jen svou krátkou přítomností v dané domácnosti.

Reportáž regionální televize o ocenění Blanky Mackové ke shlédnutí zde.

Chci přispět na práci Diakonie Vsetín