Domov Jabloňová a Domov Vyhlídka nově propojuje Zimní zahrada

2. července 2021

Jedinečný projekt přemostění a propojení Domova Jabloňová s Domovem Vyhlídka byl v mysli Dana Žárského, ředitele Diakonie Vsetín už mnoho let. Jeho samotná realizace proběhla velkou měrou díky partnerům, v tomto roce. Výsledkem je spojovací krček mezi domovy ve 3. patře, jehož součástí je Zimní zahrada. Slavnostní otevření proběhlo ve čtvrtek 1.7.2021.

Domov Jabloňová a Domov Vyhlídka nově propojuje Zimní zahrada
2. července 2021 - Domov Jabloňová a Domov Vyhlídka nově propojuje Zimní zahrada

Projektové přípravy projektu spojovacího krčku se chopil pan Hanulík z firmy FORMICA TZ Slavnostní otevření Zimní zahrady.pdf

Slavnostní otevření Zimní zahrady proběhlo za přítomnosti nejvyšších představitelů evangelické církve, Diakonie ČCE a Města Vsetína. Čestná místa zaujali na slavnosti také jednatelé firem FORMICA a KOMA MODULAR, kteří se stali nejen realizátory, ale i dárci projektu. Úvodního slova se ujal farář Dolního sboru ČCE Bronislav Czudek, který na biblickém příkladu Ezaua a Jákoba podtrhl význam slova spojovat. Slova „spojení, spojovat“ provázela celou slavnost. 

Roční příprava a dvouměsíční realizace – to je časová bilance projektu Zimní zahrady Diakonie Vsetín v hodnotě 2,2 mil. Kč. „Za úspěšnou realizací stojí tři vizionáři. S nápadem přišel ředitel Diakonie Vsetín Dan Žárský, projektové přípravy se chopil pan Hanulík z firmy FORMICA a samotné realizace firma KOMA MODULAR v čele s panem Martincem. Zmíněné firmy se na nákladech projektu podílely darem více než 1,1 milionu korun. Velmi si této spolupráce a podpory vážíme,“ uvedla Jana Najtová z Diakonie Vsetín.

Firma KOMA Modular se postarala o realizaci projektu, která zabrala dva měsíceTo, že byl projekt tvrdým oříškem, zmínil na slavnosti jak zástupce firmy FORMICA, tak realizátor stavby Stanislav Martinec z KOMY MODULAR: „S Diakonií Vsetín spolupracujeme dlouhodobě a projekt spojení dvou objektů s vybudováním zimní zahrady mezi domovy Jabloňová a Vyhlídka se pro nás stal další výzvou, jak pomocí našich produktů zlepšit život potřebným na Vsetíně. V tomto případě je modulární řešení, kdy jsou moduly vyrobeny v závodě a jen osazeny na místě, ideálním řešením. Zimní zahradu tvoří tři moduly, které jsou umístěny mezi dvě zděné budovy ve 3. patře. Jedná se o technicky náročnou realizaci i s ohledem na hůře přístupné místo pro techniku. Díky snaze a odhodlání vedení Diakonie a našim zkušenostem se věc podařila a slouží svému účelu.“

Místostarostka Města Vsetína Simona Hlaváčová ocenila snahu Diakonie Vsetín pouštět se i do nesnadných věcíZimní zahradou se při slavnosti prošla také místostarostka Města Vsetína Simona Hlaváčová, která ocenila snahu Diakonie Vsetín pouštět se i do nesnadných věcí, když prospějí lidem, o které pečuje. "Diakonie Vsetín a její domovy pro seniory jsou pro mě místem klidu a inspirace. Vybudovat domovy na strmém valašském kopci, není jednoduché. Patrná je snaha pracovníků Diakonie stále zlepšovat péči o seniory i prostření, kde žijí. Důkazem toho je i toto propojení obou domovů zimní zahradou, která poslouží seniorům k odpočinku, hezkému výhledu na město a pracovníkům ke zvládání logistiky spojené s kvalitním poskytováním služeb. Když k vám člověk vstoupí, vůbec se nemusí stáří bát, protože na vlastní oči uvidí, jak je vše pro něj výborně připraveno," uvedla Simona Hlaváčová.

Chci přispět na práci Diakonie Vsetín