Dobrovolnické centrum CéDO otevírá svou pobočku ve Valašských Kloboukách

4. března 2022

Diakonie Vsetín zřídila pobočku Dobrovolnického centra CéDO ve Valašských Kloboukách, které slavnostně otevře 30. března 2022.

Dobrovolnické centrum CéDO otevírá svou pobočku ve Valašských Kloboukách
4. března 2022 - Dobrovolnické centrum CéDO otevírá svou pobočku ve Valašských Kloboukách

TZ Slavnostní otevření Dobrovolnického centra ve Valašských Kloboukách.pdf

Setkání pro zvané hosty začne v 10 hodin na MěÚ Valašské Klobouky, Masarykovo nám.189, v zasedací místnosti. Od 12 do 16 hodin se pak široké veřejnosti otevřou dveře CéDa v budově starého MěÚ na Masarykově náměstí 177, což je adresa a místo samotné pobočky. Zájemci se zde dozvědí o možnostech zapojení do dobrovolnické činnosti na Valašskokloboucku a budou si moci vyslechnout osobní zkušenosti dobrovolnice, která působí v domově pro seniory.

„Srdečně vítáme v našich řadách každého, kdo chce společně s námi měnit svět k lepšímu. Kdo chce pomáhat druhým ve svém volném čase a bez nároku na finanční odměnu,“ říká Silvie Sušňová, koordinátorka dobrovolníků, s tím, že dobrovolníky by přivítali např. v Domě dětí a mládeže, Rodinném centru, Domě sociálních služeb Návojná nebo NZDM KamPak.

„Každý dobrovolník je díky svým schopnostem, znalostem a nápadům jedinečný. Vynasnažím se, aby zájemci o dobrovolnictví našli své uplatnění a to pravé působiště. Pak přijde i radost a vědomí užitečnosti. A o to v dobrovolnictví jde - obě strany získávají,“ popisuje Sušňová.

Pokud někdo nestihne navštívit dobrovolnické centrum 30. března, může přijít kteroukoli středu, kdy je pobočka otevřena nebo telefonicky kontaktovat Silvii Sušňovou na čísle 734 761 690 a domluvit si schůzku.

Činnost dobrovolnického centra je spolufinancována Zlínským krajem, Ministerstvem vnitra ČR a Městem Vsetín.

Pozvání na otevření CéDa

Chci přispět na práci Diakonie Vsetín