Děkujeme všem dárcům vánoční Krabice od bot!

Tento rok jsme ve sběrném místě Diakonie Vsetín vybrali celkem 213 dárků pro děti z chudých rodin v našem regionu!

Děkujeme všem dárcům vánoční Krabice od bot!
Děkujeme všem dárcům vánoční Krabice od bot!

Díky rezervačnímu systému bylo jasné, pro jak staré děti dárky jsou a kam poputují. Mezi dárci vánočních krabic byli jednotlivci, rodiny, kluby maminek, Základní školy a křesťanské sbory ze Vsetína i okolních obcí.

Děti darují dětem....Dárky byly určeny dětem ve věku od narození do 17 let, a to jak holčičkám, tak klukům. Své příjemce si našly v azylových domech pro matky s dětmi, v dětských domovech a nízkoprahových centrech.  K potřebným dětem se dostaly také díky poradnám pro ženy s dětmi či doporučení OSPOD (Orgán sociálně-právní ochrany dětí).

Dárcům, kteří se zapojili do tohoto projektu, patří velké díky – jejich dárky udělaly všem dětem obrovskou radost! A to nejen dětem vsetínským, ale i z Uherského Brodu, Zlína, Valašských Klobouk - Smolina, Rožnova či Otrokovic. Děkujeme a těšíme na další ročník této smysluplné akce.

Krabici online můžete darovat kdykoliv během roku

Některé děti nemají 6 tisíc ročně na stravování ve škole nebo 1500 na tábor

„Josefovi je osm let. Přes týden bydlí v našem internátu. Pochází ze sociálně velmi slabé rodiny. Jeho rodiče mají velký problém zaplatit věci, které jsou pro většinu jiných dětí úplně běžné, například 6 tisíc ročně na školní stravování, 1500 za letní tábor nebo 700 korun na sportovní kroužek,“ vypočítává Kamila Viktorová, ředitelka speciální školy Diakonie Rolnička v Soběslavi. Právě Josefovi a dalším dětem tato sbírka pomůže. Díky ní budeme moci dětem z rodin v nouzi přispět na kroužky a školní potřeby, výlety nebo třeba taneční. 

Vánoční dárek v krabici od bot udělá velkou radost pod stromečkem, ale život dětí z chudých poměrů asi nezmění. Krabice online tuto dlouhodobou, pozitivní změnu pomáhá uskutečňovat. Přes web www.krabiceonline.cz je možné poslat finanční dar v hodnotě, jakou si dárci sami vyberou a ten se dostane právě k těm dětem, které to nejvíc potřebují!

Chci přispět na práci Diakonie Vsetín