Co potřebujete vědět, než navštívíte svého blízkého v našem domově pro seniory

Díky pozvolnému rozvolňování opatření spojených s nákazou Covid-19 se otevírají naše domovy pro seniory tolik očekávaným návštěvám rodinných příslušníků. Ty budou mít svá pravidla, abychom minimalizovali rizika a seniory ochránili. S pravidly se prosím seznamte a respektujte je, děkujeme.

Chcete navštívit blízkého v našem domově pro seniory? Podívejte se na pravidla.
Co potřebujete vědět, než navštívíte svého blízkého v našem domově pro seniory

Na základě nařízení MZČR č.j.: 16214/2020-3/MIN/KAN a Doporučeného postupu MPSV č.10/2020 s cílem minimalizovat riziko nákazy virem Covid-19 jsou od 8.6.2020 do odvolání platná následující mimořádná opatření:

v Domově Jabloňová /  DJ_pravidla návštěv_od_08_06_2020.pdf

v Domově Vyhlídka a odlehčovací službě Trnková / DV_pravidla návštěv_od_08_06_2020.pdf

v Domově Harmonie a odlehčovací službě Pohoda /  Zvýšená hygienická opatření 2020_6_8.pdf         

Děkujeme za pochopení!

Chci přispět na práci Diakonie Vsetín