Blíží se Měsíc dobročinné závěti. Co byste o něm měli vědět?

2. září 2021
Blíží se Měsíc dobročinné závěti. Co byste o něm měli vědět?
2. září 2021 - Blíží se Měsíc dobročinné závěti. Co byste o něm měli vědět?

Co je Mezinárodní den závětí? Jaké je jeho poselství?

Mezinárodní den závětí každoročně připadá na 13. září. Je připomínkou všech lidí, kteří ve své poslední vůli pamatovali na dobročinnou organizaci, která je blízká jejich srdci a které věří. Potřebné služby podporovali během života a podpořili je i po svém odchodu.

Je darování ze závěti dobročinné organizaci novým trendem?

Ano. V mnoha státech Evropy je forma darování ze závěti běžná – malý nebo velký dar poskytují tisíce lidí – bohatí i nebohatí. Vzpomínám si na svou návštěvu neziskové organizace ve Švýcarsku před 10 lety. Byla jsem téměř šokovaná, že v jejich propagačních materiálech měli i brožuru s názvem „Jak nám pomůžete formou závěti?“ Jsem velmi příjemně překvapená, jak rychle se podpora formou Daru ze závěti šíří. V České republice roste počet dárců, počet dobrovolníků, i počet darů ze závěti. 

Má Diakonie Vsetín podobnou zkušenost?

Z dědictví po panu Dr. Jaroslavu Burešovi se Diakonie Vsetín stala vlastníky bytu 2 + 1 na Vsetíně.  Na přání dárce byt využíváme jako sociální byt pro naše klientské rodiny s dětmi. Pan Dr. Bureš tak pro mnoho rodin zůstane člověkem, který jim dal střechu nad hlavou, když se ocitly ve složité životní situaci.

Proč lidé sepisují poslední vůli – jaké mají důvody?

Důvodů je zajisté více. Někdo sepíše svou závěť, aby v budoucnu nekomplikoval rodině dědické řízení. Někdo chce odkázat část svého majetku nejen svým příbuzným, ale i dalším lidem, například svým přátelům a dobročinné organizaci, prostřednictvím které bude dál lidem pomáhat.

Jak postupovat, když se rozhodnu závěť sepsat?

Aby si byl člověk jistý, že sepsaná závěť je platná, je dobré se obrátit na notáře. Notářský poplatek za sepsání zápisu o závěti a jeho zaevidování činí 1800 Kč (bez DPH). Od 13.9. do 12.10.2021 (v Měsíci dobročinné závěti) je možné využít nabídku koalice Za snadné dárcovství, která tyto poplatky proplatí každému, kdo ve své závěti alespoň z části pamatuje na dobročinnou organizaci. Samozřejmě je možné oslovit o radu přímo vybranou dobročinnou organizaci.

Co byste řekla na závěr?

Po člověku jednou zůstane jen to, co s láskou daroval. To platí jak v rovině vztahů, tak i v rovině materiální.

Na otázky odpovídala Bc. Jana Najtová, vedoucí marketingového oddělení Diakonie Vsetín.

Více informací o Měsíci dobročinné závěti najdete na www.zavetpomaha.cz.

Měsíc dobročinné závěti

Chci přispět na práci Diakonie Vsetín