Manažerem roku 2019 se stala vedoucí Domova Harmonie Jitka Adámková

Naše kolegyně, vedoucí Domova Harmonie Jitka Adámková byla oceněna titulem MANAŽER ROKU 2019! GRATULUJEME! "Blahopřeji Diakonii k pokladu, který v podobě svých zaměstnanců má a z celého srdce blahopřeji paní Jitce Adámkové – má velké srdce, kterým se rozdává," vzkázala Simona Hlaváčová, I. místostarostka Města Vsetín

Managerem roku se stala
Manažerem roku 2019 se stala vedoucí Domova Harmonie Jitka Adámková

Své manažerské schopnosti Jitka Adámková vrchovatě prověřila během rekonstrukce Domova Harmonie. V rámci jednoho roku zorganizovala stěhování celého domova i s vybavením do nemocnice a poté i stěhování zpět do zrekonstruovaného domova. Její prioritou v Domově Harmonie je pozitivní atmosféra na pracovišti směrem k personálu i k uživatelům služby. Že se jí to daří, svědčí "Čestné uznání", které jí udělil kolektiv pracovníků Domova Harmonie.

Aktuálně se Jitka Adámková podílí na realizaci záměru, že každý má právo zemřít doma (v našem případě, v domově pro seniory), pokud si to přeje. Proto vytváří podmínky pro paliativní péči (doprovázení umírajících na Domově Harmonie) formou spolupráce s mobilním hospicem.

Ocenění Manažer roku 2019 udělené Zlínským krajem zástupně převzali Jitčini kolegové, Markéta Zralá a Milan Kubičík.

 

Chci přispět na práci Diakonie Vsetín