Ochrana osobních údajů

dne 25. května 2018 vstoupilo v platnost nařízení EU[1] o ochraně osobních údajů fyzických osob. Dovolujeme si Vás informovat o novinkách, které pro nás i pro Vás z tohoto nařízení vyplývají a o tom, jak s osobními údaji nakládáme.

Informace o zpracování osobních údajů

Diakonie Vsetín zpracovává osobní údaje subjektů pro svou činnost, a je tedy správcem osobních údajů (tj. osobou, která určuje způsoby a účely zpracování osobních údajů). Zásady zpracování.

Informace o zpracování osobních údajů dárců a příznivců

Jak Vaše osobní údaje v Diakonii Vsetín zpracováváme a za jakým účelem? Vaše osobní údaje nám slouží především pro evidenci darů a evidenci darů přislíbených. Díky těmto údajům Vás můžeme informovat, jak jsme Váš dar využili, představit Vám ty, kterým společně pomáháme a přizvat Vás k našim projektům. Umožňují nám děkovat za Vaši přízeň a zvát Vás na akce, které organizujeme a na kterých se můžeme setkat. Využíváme je pro souhrnné statistiky sloužící k dobrému nastavení komunikace s dárci.

Budou Vaše osobní údaje předávány jiným osobám? Vaše údaje neprodáváme ani nepředáváme jiným osobám vyjma prověřených smluvních partnerů, kteří nám pomáhají komunikaci s Vámi uskutečňovat jako např. Česká pošta, s.p. pomáhající nám s tiskem adresných zásilek. Seznam smluvních partnerů vždy naleznete zde.

Jak dlouho budeme Vaše osobní údaje zpracovávat? Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu 4 let od posledního kontaktu s Vámi. Pak je z databáze vyřadíme a budeme je evidovat pouze pro potřebu účetnictví dle Zákona o účetnictví číslo 563/1991 Sb.      

Jaké údaje evidujeme? Pokud si přejete zjistit, jaké Vaše údaje konkrétně evidujeme, napište nám, prosím, dotaz emailem na jelinkova@diakonievsetin.cz nebo dopisem nebo zavolejte na mobil 603 291 954. Rádi Vám vše zodpovíme.

Jaká práva máte v souvislosti se zpracováním osobních údajů?

  • Kdykoli můžete požádat o sdělení, jaké a jakým způsobem Vaše osobní údaje zpracováváme.
  • Pokud zjistíte, že Vaše osobní údaje, které zpracováváme, nejsou správné, můžete požadovat jejich opravu, případně omezit jejich rozsah zpracování.
  • Pokud máte za to, že bychom Vaše osobní údaje zpracovávat nadále neměli, můžete požadovat jejich výmaz.
  • Pokud nebudete s vyřešením Vaší žádosti spokojeni, můžete se obrátit se stížností na Diakonii ČCE – středisko Vsetín nebo na Úřad pro ochranu osobní údajů.
  • V případě jakýchkoliv dotazů se na nás můžete kdykoliv obrátit emailem: jelinkova@diakonievsetin.cz nebo písemně na adresu: Diakonie ČCE – středisko Vsetín, Strmá 34, 755 01 Vsetín.

 [1] plné znění nařízení: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracování osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů.