Motto Diakonie Vsetín

Společnost přátelská všem generacím

 

Naše hodnoty

Společenství, milosrdenství, naděje, fortelnost.

Diakonie tvoří společenství, které v milosrdenství a s nadějí fortelně pomáhá potřebným.

 

Vize Diakonie Vsetín

Máme TOP služby

Jsme sloupem mezi poskytovateli

Průkopník dobrých norem

Dobře vyladěná společnost

 

Poslání Diakonie Vsetín

Chceme pomáhat zvýšit kvalitu života sociálně potřebným v regionu. Chceme přispívat k tomu, aby uživatelé Diakonie byli plnohodnotnou součástí společnosti, cítili se tak a společnost je přijímala.

Chci přispět na práci Diakonie Vsetín