Marta Vodáková, komunikace s médii

"V Diakonii mám na starost komunikaci s veřejností. Organizuji ples Společně, výstavy výrobků našich klientů či například foto workshopy s Jindřichem Štreitem nebo akci pro děti Broučči. Zodpovídám také za každoroční sbírky šatstva či organizační zajištění dobročinných aukcí. Mým úkolem je také informovat o našem dění. Zpracovávám články, které lidé najdou v médiích či na našem webu a sociálních sítích. Mám na starosti také veškeré naše tištěné materiály.

Mým životním heslem je „Navzájem se potřebujeme.“ Proto jsem našla smysl v práci pro neziskovou organizaci, zaměřenou na pomoc potřebným. Práce mi umožňuje setkávat se s velkým množstvím lidí a spolupracovat s nimi – a to mě táhne. Užívám si skvělého kolektivu nejbližších kolegyň a kolegů. Líbí se mi, že jako organizace nestojíme a nepřešlapujeme na místě, pořád směřujeme dál."

 

Marta Vodáková
Pozice: komunikace s médii a veřejností

Telefon: 571 420 617
Mobil: 734 766 350
E-mail: chqk1~l7VX~nZZag9brF93ja95pJ