Pavel Schwarz, vedoucí Domova Harmonie

"Vybaven zdravým křesťanským základem a v touze být v životě alespoň trochu užitečný druhým lidem jsem se původně vydal cestou studia teologie a později křesťanské a sociální antropologie.

Cílem mé snahy je ve spolupráci s dobrým týmem pracovníků zajišťovat kvalitní zázemí ke spokojenosti našich seniorů.

Tváří v tvář stáří, nemocem a často i nemohoucnosti obyvatel našeho domova považuji za osobní poslání přinášet naději ve smysl života i služby navzdory nezvratitelné konečnosti lidského života."

Pavel Schwarz, S.T.B.

Mobil: 603 557 097
E-mail: %-uGRbp6LTqsR9ef4.ICVd~fT-M