Ilona Ostřanská, vedoucí Pečovatelské služby a terénní odlehčovací služby Nabersil

"Vystudovala jsem zdravotnickou školu a později si vzdělání doplnila studiem Sociální pedagogiky na UTB ve Zlíně. V Diakonii Vsetín pracují od jejího založení. Absolvovala jsem mnoho kurzů, které mně v mé práci posunují stále dál. Např. Manažerská akademie, Bazální stimulace, Péče o osoby s demencí, Základy paliativní péče a další.

V Diakonii mám na starosti terénní sociální služby - Pečovatelská služba, Odlehčovací služba Nabersil. Poskytují sociální poradenství, sjednávám smlouvy se zájemci o služby, jednám s rodinami, úřady.

Společně se svými skvělými kolegy pečujeme o naše uživatele v jejich domácnostech a snažíme se jim poskytnout takovou péči, aby mohli co nejdéle zůstat ve svých domovech.

Mám ráda svou práci, která je různorodá, smysluplná a dává mi možnost pomáhat a získávat nové zkušenosti."

 

Bc. Ostřanská Ilona
Pozice: vedoucí terénní odlehčovací služby Nabersil

Mobil: 734 647 978
E-mail: -lGBR.icW7c-U75c-gvo.c9l4gkmb