Ilona Ostřanská, vedoucí domácího hospice Devětsil

"Vystudovala jsem zdravotnickou školu a později si vzdělání doplnila studiem Sociální pedagogiky na UTB ve Zlíně. V Diakonii Vsetín pracují od jejího založení. Absolvovala jsem mnoho kurzů, které mně v mé práci posunují stále dál. Např. Manažerská akademie, Bazální stimulace, Péče o osoby s demencí, Základy paliativní péče a další.

V Diakonii mám na starosti terénní sociální služby (Pečovatelská služba, Odlehčovací služba) a Domácí hospic Devětsil. Poskytují sociální poradenství, sjednávám smlouvy se zájemci o služby, jednám s rodinami, úřady.

Společně se svými skvělými kolegy pečujeme o naše uživatele v jejich domácnostech a snažíme se jim poskytnout takovou péči, aby mohli co nejdéle zůstat ve svých domovech.

Mám ráda svou práci, která je různorodá, smysluplná a dává mi možnost pomáhat a získávat nové zkušenosti."

 

Bc. Ostřanská Ilona
Pozice: vedoucí domácího hospice Devětsil

Telefon: 731 640 764
E-mail: Z.Io-c~dVX~nZZag9brF93ja95pJ