Milena Orságová – vedoucí Denního stacionáře Zahrada, sociální pracovnice

"Vystudovala jsem obor tělesná a pracovní výchova pro zdravotně postižené. Doplnila jsem si odbornost také o kurzy arteterapie a základní kurz bazální stimulace.

V Diakonii vedu denní stacionář Zahrada. Starám se o jeho  provoz, jednám se zájemci o službu a sepisuji smlouvy. Také organizuji tematická vzpomínková setkání a akce s rodinnými příslušníky.   

Mým osobním krédem je verš z písně : "Žijme tedy přítomnost, více lásky dejme druhým, možností je vždycky dost, to co přijde, ví jen Pán.“ Řídím se jím i ve své práci, která je smysluplná. Těší mě pozitivní zpětná vazba od uživatelů a jejich příbuzných. Také jsem zde našla bezvadné společenství pracovníků, vzájemné přijímání a pomoc."

 

Mgr. Milena Orságová
Pozice: vedoucí Denního stacionáře ZAHRADA

Telefon: 571 999 407
Mobil: 739 332 964
E-mail: -kFkX~l7VX~nZZag9brF93ja95pJ