Jana Najtová, vedoucí marketingového oddělení

"Původně jsem se ve studiu vydala ekonomickým směrem, ale život mě zavedl přes fundraising v Diakonii blíže k marketingu. Ten jsem v bakalářském stupni absolvovala na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně.

V Diakonii se snažím   propojit na jedné straně ty,  kteří chtějí pomáhat druhým, s lidmi,  kteří tuto pomoc potřebují.  Mým krédem je „Chovej se k lidem tak, jak chceš, aby se oni chovali k tobě“.  

Práce mi dává smysl, protože jejím výsledkem je spokojenější člověk, který se potýká s úbytkem sil a soběstačnosti. Mám kolem sebe skvělé kolegy. Vnímám je jako dobré lidi – vycházíme si vstříc. Každý den u nás je jinak barevný."

 

Bc. Jana Najtová
Pozice: vedoucí marketingového oddělení

Telefon: 571 420 617
Mobil: 739 244 797
E-mail: 98wD5f56LTqsR9ef4.ICVd~fT-M