Romana Indráková, vedoucí služby Rubikon a sociální pracovník

"Vždy jsem chtěla pracovat s dětmi a pomáhat jim. Abych si tento sen splnila, vystudovala jsem Vysokou školu Univerzity Palackého v Olomouci, pedagogickou fakultu se zaměřením na sociální práci. Touha po práci sociálního pracovníka mne přivedla do Diakonie Vsetín.

V Diakonii pracuji v NZDM RUBIKON, kde pomáháme dětem a mladým ve věku 6 – 26 let, žijícím v sociálně vyloučené lokalitě, s problémy s nimiž se denně a potkávají a musí jím čelit. Poskytujeme a nabízíme jim podporu při zvládání krizových a konfliktních situací jak doma, tak ve škole, podporujeme je v začleňování se do společnosti a motivujeme je do vzdělání a k rozvoji talentu.

Práce sociálního pracovníka je pro mě důležitá, protože mám možnost pozitivně ovlivnit životy dětí a mládeže a jsem si jistá, že právě svou prací můžu přispět k jejich lepšímu životu. Zásadní je pro mě taky pracovní tým, bez kterého bych tuto práci nemohla dělat."

 

Bc. Romana Indráková
Pozice: vedoucí služby Rubikon

Mobil: 737 316 738
E-mail: 4gqBR9enW7c-U75c-gvo.c9l4gkmb