Zveme vás k prohlídce výstavy Společnost přátelská všem generacím

18. března 2021

Výstava nazvaná Společnost přátelská všem generacím zdobívá pravidelně v březnu vestibul vsetínského kina Vatra. Právě dnes bychom ji, za běžných okolností, slavnostně otevírali. Epidemiologická situace však výstavám nepřeje, proto jsme ji pro vás (stejně jako loni) připravili ve virtuální podobě.

Zveme vás k prohlídce výstavy Společnost přátelská všem generacím
18. března 2021 - Zveme vás k prohlídce výstavy Společnost přátelská všem generacím

A co na výstavě uvidíte? Výrobky našich klientů, které vznikaly v průběhu roku 2020. Prohlédnout si můžete obrázky, výrobky z papíru, keramiky, vosku i látky. Část výstavy představí dílka, která vytvořili děti a mladí lidé navštěvující nízkoprahový klub Rubikon, předškolní klub Pramínek nebo využívající služby Mozaiky. Další část výstavy je věnovaná výrobkům seniorů Denního stacionáře Zahrada, Domova Jabloňová, Domova Vyhlídka a Domova Harmonie.

„Rok 2020 společnému tvoření kvůli covidovým opatřením moc nepřál. Pro společné tvoření jsme využili hlavně letní období, kdy byla epidemiologická opatření mírnější. Když se opět zpřísnila, vyráběli jsme ve skupinkách po třech nebo individuálně. Když to šlo, společně jsme pekli dobroty i výtvarničili. Každé setkání a vytržení z jednotvárnosti bylo pro seniory velkým potěšením, a jak uvidíte z fotek, také to, co se podařilo vyrobit, jim vykouzlilo úsměv na tváři. A o to šlo v minulém roce nejvíc – pomoci našim klientům přečkat náročný rok bez návštěv blízkých, bez kontaktu s ostatními lidmi z domova pro seniory, bez akcí a vystoupení dětí, bez procházek po městě… Jsme rádi, že jsme to společně zvládli,“ popisuje situaci v Domově Harmonie aktivizační pracovnice Marie Konečná.

„Tvoření za doby pandemie v předškolním klubu Pramínek, bylo složitější, avšak o to intenzivnější,“ říká Alžběta Machů, vedoucí Pramínku a pokračuje: „Když byla možnost, tvořili jsme výrobky v přímém kontaktu s dětmi i rodiči, za dodržení všech hygienických předpisů. Děti se na tvoření těšily a byly za takovou příležitost rády. Když se situace změnila, přesunuli jsme tvoření do online podoby. S rodiči a dětmi jsme se dorozumívali přes videohovory. Dotazovali jsme se, kdo má zájem se k online tvoření připojit a zájemcům jsme pak donesli potřebné materiály a pomůcky k tvoření (tedy ty, které by si nemohli rodiče obstarat sami). O tvoření byl zájem, a i přes dané překážky vznikaly pěkné výrobky, ze kterých měli rodiče i děti radost. I když se „tvoření na dálku“ dařilo, těšíme se na přímý kontakt s rodiči a dětmi,“ uzavírá Alžběta Machů.

 

ROK 2021 - ROK NADĚJE 

Každým rokem si na naší výstavě připomínáme také jednu z hodnot Diakonie ČCE. Letos je to symbolicky hodnota naděje. A naděje je potřeba více než kdy jindy.  

Naděje je jako světlo svíce: čím větší je tma, tím jasněji světlo svítí a tím více je také potřeba. Takovou nadějí chceme v Diakonii žít i v situacích deziluzí, zklamání a bezradností. S takovou nadějí chceme sloužit.

Naděje není odpovědí na všechna naše proč. Dává nám však dostatek síly, důvěry a odvahy nepropadnout v obtížných situacích rutině a rezignaci.

S nadějí očekáváme zlomový okamžik. Aktivně vyhlížíme, kdy přijde pozitivní změna.

Máme naději, že práce s potřebnými, buduje a podporuje lidskost a vzájemné přijímání.

 

Přejeme vám, aby se vám naše výstava líbila, inspirovala vás a potěšila vás. A aby vás posílila v naději, že všechno těžké nakonec překonáme.

 

Partnerem výstavy je firma Quantum solidum CZ, s.r.o.