Připravujeme další sérii besed pro pečující

7. dubna 2022

PODANÁ RUKA PEČUJÍCÍM právě takový název nese série čtyř přednášek, které připravila Diakonie Vsetín pro všechny, kdo se doma starají o svého blízkého. Pečující se dozvědí, jak dlouhodobě zvládat péči o druhého, jak rozumět svým pocitům a jak s nimi nakládat, jak relaxovat i jak se vyhnout vyhoření.

Připravujeme další sérii besed pro pečující
7. dubna 2022 - Připravujeme další sérii besed pro pečující

28.dubna 2022

Emoce jsou dobrý průvodce 

Lektorka: Mgr. Irena Smékalová / supervizor, psycholog /

Jak si uvědomit své pocity a jak s nimi nakládat.

 

26.května 2022

Duševní pohoda není náhoda 

Lektorka: Mgr. Irena Smékalová / supervizor, psycholog /

Jak se postarat o svou duševní pohodu.

 

21.června 2022

Pyramida lidských potřeb, aneb co nesmí chybět při péči o osoby blízké

Lektor: Mgr. P. Wardecki / supervizor, psycholog /

Maslowova pyramida potřeb je hierarchie lidských potřeb, kterou definoval americký psycholog Abraham Harold Maslow už v roce 1943. Do dnešního dne je pořád aktuální a přínosná pro všechny pomáhající profese.

 

19.července 2022

Když už dále nemůžu, aneb o syndromu vyhoření

Lektor: Mgr. P. Wardecki / supervizor, psycholog /

Vyhořet může nejenom profesionál v sociálních službách, ale každý, kdo dlouhodobě pečuje o druhé. Co s tím? Jak to řešit a především jak vyhoření předcházet?  

 

Všechny besedy proběhnou v prostorách Vzdělávacího institutu VIDIA Vsetín na Domově Vyhlídka, ulice Strmá 34 ve Vsetíně, vždy od 16 do 17 hodin. Nebude chybět čas na diskuzi a sdílení zkušeností. Od 17 do 19 hodin je možná individuální konzultace s lektorem na dané téma.

Besedy jsou pro veřejnost zdarma, k účasti se stačí přihlásit na mail: orsagova@diakonievsetin.cz nebo zavolat na telefonní číslo 739 332 964.

 

Akce je spolufinancována Zlínským krajem.       

zk_logo