Domácí péče - pečovatelská služba pro seniory 

 

Potřebuje Vaše babička či dědeček, stárnoucí maminka či tatínek pomoc doma? Nezvládají již spoustu věcí, které dřív byly zcela samozřejmé, a Vy jim nemůžete být k ruce, protože jste v zaměstnání?  Obraťte se na naši pečovatelskou službu. Můžete pak mít jistotu, že o Vašeho blízkého bude postaráno, i když Vy jste v práci.


Naše pečovatelky Vám ochotně pomohou u Vás doma... 

 

 • při osobní hygieně, při koupání, při oblékání, při stravování...
 • dovezou oběd
 • nakoupí
 • pomohou s úklidem 
 • vyzvednou léky...
 • dovezou a doprovodí k lékaři i na jiná místa,
 • vyslechnou, poradí, budou s Vámi...

 
Zapůjčujeme i rehabilitační a kompenzační pomůcky. Výše úhrad zde

Kolik stojí naše služby? Výše úhrad v Domácí péči naleznete zde   
 • Kontakt: Vedoucí Domácí péče, Bc. Ilona Ostřanská.
 • Provoz:  Od pondělí do pátku od 7.00 do 16.00.
 
Veřejný závazek Domácí péče 
Naše poslání – proč tu jsme

Posláním Domácí péče – terénní pečovatelské služby je poskytovat ve Vsetíně a blízkém okolí pomoc seniorům v jejich domácím prostředí k dosažení či udržení dobré kvality života.

Komu je naše služba určena

Cílovou skupinou jsou senioři ze Vsetína a blízkého okolí s chronickými chorobami a/nebo s poruchami paměti a orientace v rozsahu, který ztěžuje schopnost jejich samostatného pobytu v domácím prostředí.
Za seniora je považována osoba starší 65 let.

Kapacita služby

Denní kapacita je 9 uživatelů. Požadavek na službu v určitou hodinu však nemůžeme uspokojit u více uživatelů, než je počet pečovatelek.

Naše cíle – o co usilujeme

Cílem Domácí péče je umožnit seniorům s poruchami paměti či sníženou schopností orientace:

 • co nejdéle zůstat ve svém přirozeném prostředí, tedy neodcházet do zařízení ústavní péče;
 • žít život v co největší možné míře obdobný životu svých vrstevníků, zachovat svůj způsob života, návyky, obvyklé činnosti, pohybové schopnosti
 • naplnit osobní cíle, které si stanovil sám uživatel služby (to může být na obecné rovině např. udržení pohybových schopností, získání určitých ztracených pohybových schopností, rozvíjení paměti a pozitivního myšlení, udržení společenských kontaktů na úrovni dřívějšího způsobu života, zabezpečení chodu domácnosti apod.)
Důvody pro neuzavření smlouvy se zájemcem o službu


Služba může být zájemci o službu odmítnuta pouze z následujících důvodů

 • nejsme poskytovatelem sociální služby, o kterou osoba žádá
 • nemáme dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, kterou poskytujeme
 • zájemce nespadá do naší cílové skupiny (např. ačkoliv je v seniorském věku, má úplné smyslové postižení).

 
Důvody neposkytnutí služby uživateli, který má se zařízením sepsanou smlouvu (kontraindikace)

 • aktuální zdravotní stav vyžadující hospitalizaci
 • akutní infekční onemocnění
 • opilost či stav pod vlivem nelegálních návykových látek
 • opakovaná agrese vůči pracovníkům

 
Principy služby

 • Dobrovolnost
 • Rovnost
 • Individuální přístup
 • Soulad se základními křesťanskými hodnotami
 • Odbornost a etika práce  

Naši činnost finančně podporuje Město Vsetín a Zlínský kraj v rámci programů "Zajištění dostupnosti sociálních služeb" a "Zajištění priorit" na území ZK.

      

 


          301489_173082486104551_1201789774_n CEPS_logo_2008    Logo OPZ barevné

 

 logo HANAK color                    index-logo      

 

 BM_LOGO

                          

 

                                                            

      indet      kasko      Kopie - logo Zubíček výroba loveckých potřeb        rozvadzace-vsetin2        remak_logo      KOMA_logo              LOGO_STIN

                          

                                                                                                

                                   

 

Mediální partneři :                

          

 

Spřízněné webové stránky:  www.lidemezilidmi.czwww.penzista.netwww.fos.czwww.kudyznudy.czwww.dobramedia.cz ;

www.budupomahat.czwww.helpnet.cz ; http://auto-gril.cz/auto-ktere-pomaha/

 

 

         

NAZEV WEBU
Diakonie ČCE Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královehradecky kraj Plzeňský kraj Jihočeský kraj Vysočina Pardubický kraj Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Zlínský kraj Moravskoslezsky kraj Středočeský kraj Praha