Odlehčovací služba POHODA

Posláním odlehčovací služby Pohoda je poskytovat seniorům – uživatelům služby -  laskavou podporu a sociální, ošetřovatelskou a zdravotní péči po dobu nebo v situaci, kdy není možné o ně pečovat v jejich přirozeném, nejčastěji domácím prostředí. Chceme, aby krátkodobý, časově ohraničený pobyt v odlehčovací službě strávili klidně a důstojně. Chceme pro ně vytvořit prostředí a životní podmínky, které by byly co nejvíce podobné domovu. Cílem služby je umožnit pečující fyzické osobě nezbytný odpočinek.

 

Prostředí pro zajištění služby

Služba je poskytována v nově zrekonstruovaném zařízení Domov Harmonie, Ohrada 1864, Vsetín. Zařízení má tři nadzemní podlaží a je situováno uprostřed sídliště. Uživatelé mají k dispozici 4 jednolůžkové pokoje. Pokoje uživatelů jsou barevně vymalovány a vybaveny nábytkem, který je pro domácí prostředí běžný. V pokojích je mimo běžný nábytek elektrická polohovací postel. Pokud má uživatel zájem, může si po dohodě pokoj dovybavit svým nábytkem (křeslo, obraz, TV apod.). Jeden pokoj má umývadlo, WC a disponuje vlastním balkonem. Ostatní 3 pokoje mají k dispozici umývadlo. Na patrech se pak nacházejí společná WC a koupelny. Na každém podlaží mají uživatelé k dispozici jídelnu, ve které se mohou scházet nejen k jídlu, ale také k různým společným aktivitám. V 1. NP se nachází malá společenská místnost, která je přístupná také pro veřejnost. Celodenně jsou pro obyvatele i jejich blízké přístupné rozlehlé terasy. Všechny prostory domova jsou bezbariérové, zařízené podle potřeb uživatelů. Prostorný výtah je přístupný také přímo z parkoviště.

 

Kontakty

Adresa Domova Harmonie: Ohrada 1864, 755 01 Vsetín

Vedoucí Domova Harmonie: Mgr. Jitka Adámková

Vedoucí soc. zdravotní péče: Radka Karásková

Sociální pracovnice: Mgr. Markéta Zralá

 

Cílová skupina

Odlehčovací služba Pohoda je určena seniorům, kteří dosáhli věku pro přiznání starobního důchodu a osobám ve věku od 55 let, které pobírají plný invalidní důchod, pokud mají současně sníženou soběstačnost a pokud jejich situace vyžaduje pomoc jiné osoby, a o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí.

 

Služba není určena osobám

Službu nelze poskytnout osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení, pokud osoba trpí akutní infekční nemocí a pokud není schopna kolektivního soužití z důvodu duševní poruchy nebo závislosti na alkoholu a jiných toxických látkách.

 

Principy poskytování sociální služby

 • Rovnost
 • Individualita
 • Úcta
 • Vlídnost
 • Svoboda

 

Sociální služba obsahuje podle §44  Zákona  č. 108/2006 Sb. o sociálních službách tyto základní činnosti

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
 • poskytnutí ubytování
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • sociálně terapeutické činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

Informace pro zájemce o poskytnutí služby

Pokud zájemce patří do cílové skupiny, pro kterou je služba určena, může on nebo jeho opatrovník či pečující fyzická osoba podat žádost o její poskytování. Doporučujeme osobní jednání se sociální pracovnicí zařízení, která vám podá podrobnější informace, provede vás naším zařízením a pomůže vám žádost vyplnit. Pokud osobní jednání není možné, můžete vyplněnou žádost o poskytování služby zaslat poštou na adresu našeho zařízení. Přílohou žádosti je také vyjádření všeobecného praktického lékaře zájemce. Pokud je kapacita služby v požadovaném termínu naplněna, žádost je zařazena do evidence žadatelů a sociální pracovnice žadatele informuje o uvolnění kapacity. Službu lze využívat i opakovaně.

 

Žádost o poskytování odlehčovací služby POHODA

 

Vyjádření všeobecného praktického lékaře (je přílohou žádosti)

 

 

Naši činnost finančně podporuje Město Vsetín, Zlínský kraj v rámci programu Zajištění dostupnosti sociálních služeb na území ZK, obec Seninka a obec Valašská Polanka.

 

                  536px-Coat_Of_Arms_Seninka.svg         Valašská_Polanka_CoA_CZ

 

 

 

 


          301489_173082486104551_1201789774_n CEPS_logo_2008    Logo OPZ barevné

 

 logo HANAK color                    index-logo      

 

 BM_LOGO

                          

 

                                                            

      indet      kasko      Kopie - logo Zubíček výroba loveckých potřeb        rozvadzace-vsetin2        remak_logo      KOMA_logo              LOGO_STIN

                          

                                                                                                

                                   

 

Mediální partneři :                

          

 

Spřízněné webové stránky:  www.lidemezilidmi.czwww.penzista.netwww.fos.czwww.kudyznudy.czwww.dobramedia.cz ;

www.budupomahat.czwww.helpnet.cz ; http://auto-gril.cz/auto-ktere-pomaha/

 

 

         

NAZEV WEBU
Diakonie ČCE Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královehradecky kraj Plzeňský kraj Jihočeský kraj Vysočina Pardubický kraj Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Zlínský kraj Moravskoslezsky kraj Středočeský kraj Praha