Domov Jabloňová (domov se zvláštním režimem) 

Domov Jabloňová je pobytové zařízení, ve kterém vytváříme skutečný domov pro osoby s chronickým duševním onemocněním (konkrétně Alzheimerovou nemocí a ostatními typy demencí). 

Pro spokojené prožívání života je nejdůležitější, kromě zajištění základních fyziologických potřeb, také láska, přijetí a úcta. Každý člověk má svůj příběh, a ten je třeba znát, proto, abyste pochopili člověka před sebou. A to zvláště, když se sám ztrácí v čase, prostoru i ve společnosti. I když vám do života vstoupí nemoc jako je demence, zůstáváte osobností, protože srdce nezapomíná.  Poslechněte si příběh obyčejně-neobyčejného života paní Drozdkové...  

  

Poslání

Posláním Domova Jabloňová je plnohodnotné zajištění sociální, pečovatelské a zdravotní péče uživatelům s duševním onemocněním, kteří vyžadují pravidelnou pomoc druhé osoby. Individuálním přístupem ke každému uživateli, s přihlédnutím k jeho potřebám a schopnostem, chceme zajistit důstojné prožívání života, zapojení do společenského dění a respektování jeho lidských práv.

 

 

Kontakty

Adresa Domova Jabloňová: Strmá 26, 755 01 Vsetín

Vedoucí Domova Jabloňová: Mgr. Pavlína Novotná. Kontakt zde

Sociální pracovnice: Bc. Lenka Miklová. Kontakt zde

Vedoucí přímé péče Domova Jabloňová: Martina Zbranková. Kontakt zde

 

Prostředí pro zajištění služby

Domov Jabloňová se nachází v rekonstruované budově, asi 15 minut pěší chůze od centra města, je přístupný pěšky, automobilem i městskou hromadnou dopravou. Vstup do budovy i všechny prostory jsou řešeny bezbariérově, budova je vybavena lůžkovým výtahem. K dispozici je 7 jednolůžkových a 8 dvoulůžkových vybavených pokojů, včetně sociálního zázemí. Kapacita služby je 23 lůžek.

 

Cílová skupina

Naše služba je zaměřena na osoby s chronickým duševním onemocněním (konkrétně osoby s Alzheimerovou nemocí a ostatními typy demencí) od 55 let věku, které mají sníženou soběstačnost z důvodu těchto onemocnění, a jejichž sociální i zdravotní situace vyžaduje stálou pomoc a podporu.

 

Službu nelze poskytnout osobám

Službu nemůžeme poskytnout osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení, pokud osoba trpí akutní infekční nemocí a pokud není schopna kolektivního soužití z důvodu závislosti na alkoholu a jiných toxických látkách.

 

Principy poskytování sociální služby

 • Laskavost, rovnost
 • Respekt individuality, důstojnost
 • Motivace, podpora soběstačnosti
 • Odbornost práce, kvalita služby

 

Sociální služba obsahuje podle §50  Zákona  č. 108/2006 Sb. o sociálních službách tyto základní činnosti

 • poskytnutí ubytování
 • poskytnutí stravy
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • sociálně terapeutické činnosti
 • aktivizační činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 

Pravidla poskytování služby

Domov Jabloňová poskytuje pobytovou službu osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění (osoby s Alzheimerovou nemocí a ostatními typy demencí) od 55 let věku, které mají sníženou soběstačnost z důvodu těchto onemocnění, a jejichž sociální i zdravotní situace vyžaduje stálou pomoc a podporu. Uživatelé služby jsou přijímáni bez rozdílu rasy, pohlaví, přesvědčení a politické příslušnosti.

Poskytování pobytové služby se řídí vnitřními předpisy Diakonie ČCE, které jsou v souladu se Standardy kvality sociálních služeb dle MPSV.

Při plánování a stanovení rozsahu služby je uplatňován individuální přístup k uživateli a principy a metody práce, vycházející z vnitřních předpisů Diakonie ČCE, které jsou v souladu se standardy kvality, zejména aktivní účast uživatele na plánování služby.

Služba je realizována formou pobytové služby v Domově Jabloňová. Je organizována a řízena vedoucím pracovníkem, poskytována nepřetržitě po celou dobu kalendářního roku, 7 dnů v týdnu.

 

Informace pro zájemce o poskytnutí služby

 

 Žádost o poskytnutí služby lze také osobně vyzvednout v Domově Jabloňová, Strmá 26, Vsetín nebo můžete požádat telefonicky o její zaslání.

 

 Přílohou žádosti je vyjádření všeobecného praktického lékaře..

 

 

 

Naši činnost finančně podporuje Město Vsetín a Zlínský kraj v rámci programů "Zajištění dostupnosti sociálních služeb" a "Zajištění priorit" na území ZK.

                             

 

 

 

 

 

 

 


          301489_173082486104551_1201789774_n CEPS_logo_2008    Logo OPZ barevné

 

 logo HANAK color                    index-logo      

 

 BM_LOGO

                          

 

                                                            

      indet      kasko      Kopie - logo Zubíček výroba loveckých potřeb        rozvadzace-vsetin2        remak_logo      KOMA_logo              LOGO_STIN

                          

                                                                                                

                                   

 

Mediální partneři :                

          

 

Spřízněné webové stránky:  www.lidemezilidmi.czwww.penzista.netwww.fos.czwww.kudyznudy.czwww.dobramedia.cz ;

www.budupomahat.czwww.helpnet.cz ; http://auto-gril.cz/auto-ktere-pomaha/

 

 

         

NAZEV WEBU
Diakonie ČCE Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královehradecky kraj Plzeňský kraj Jihočeský kraj Vysočina Pardubický kraj Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Zlínský kraj Moravskoslezsky kraj Středočeský kraj Praha