Denní stacionář ZAHRADA

 

Alzheimerova choroba je zákeřná. Zcela změní osobnost postiženého člověka. Nemoc těžce dopadá i na nejbližší okolí nemocného člověka. Rodinní příslušníci bývají vyčerpaní, stresovaní, unavení, zažívají pocity beznaděje a sebeobviňování. Potřebovali by si odpočinout, ale leží na nich tíha péče o svého blízkého. Právě pro seniory s Alzheimerovou chorobou i jinými typy demence je určen náš Denní stacionář Zahrada.     

 Co v ZAHRADĚ na seniory čeká?

 • noví přátelé, vrstevníci, kolektiv, společnost, zábava...
 • zpívání, rozcvičky, trénink paměti, rukodělná činnost, společné vaření a pečení, výtvarné tvoření, společenské hry... výlety, vycházky, účast na kulturních akcích ve městě...
 • a samozřejmě také pití čaje a kávy, povídání, vzpomínání a krásné nicnedělání...

 

Co který den "podnikáme"? Přečtěte si aktuální program.

Půjčujeme i kompenzační a rehabilitační pomůcky. Výše úhrad zde.

První návštěva je zdarma. Poté platí výše úhrad v Denním stacionáři ZAHRADA. 

 

  

 • Kontakt: Vedoucí Denního stacionáře ZAHRADA, Mgr. Milena Orságová
 • Adresa: Domov Jabloňová, Strmá 26, 755 01   Vsetín 
 • Provoz: Ve všední dny od 7.30 do 16.00 hodin
 • Dovozy a odvozy zajišťujeme každý den naším autem!
 • Prohlédněte si fotografie z Denního stacionáře...
 • Konzultace pro veřejnost ve všední dny: pondělí - pátek od  7,30 - 16,00 hod.; nejlépe po tel. domluvě s vedoucí stacionáře

 
Veřejný závazek Denního stacionáře ZAHRADA

Naše poslání – proč tu jsme

Posláním denního stacionáře Zahrada Diakonie ČCE – střediska Vsetín je pomoc seniorům a osobám starším 50 let k dosažení či udržení dobré kvality života prostřednictvím osobní účasti na aktivitách stacionáře.
 

Komu je naše služba určena

Cílovou skupinou jsou senioři a lidé nad 50 let ze Vsetína a okolí s chronickými chorobami a/nebo se syndromy demence, poruchami paměti a sníženou schopností orientace v rozsahu, který neumožňuje nebo ztěžuje samostatný pobyt v domácím prostředí.


Kapacita služby

12 osob. To znamená, že v daný okamžik můžeme poskytnout služby zároveň maximálně 12 uživatelům. Vzhledem k tomu, že služeb stacionáře Zahrada není využíváno rovnoměrně, jsme schopni pomoci mnohem většímu počtu seniorů.


Naše cíle – o co usilujeme

Cílem denního stacionáře Zahrada je umožnit lidem z výše uvedené cílové skupiny: 

 • aby mohli co nejdéle zůstat ve svém přirozeném prostředí, v rodinném zázemí, tedy neodcházeli předčasně do zařízení ústavní péče
 • aby mohli žít život v co největší možné míře obdobný životu svých vrstevníků, zachovali si svůj způsob života, návyky, obvyklé činnosti, pohybové schopnosti
 • vytvořit společenství, jehož budou plnohodnotnou součástí, a kde se budou cítit dobře, bezpečně, jistě, respektováni a přijímáni
 • prostřednictvím stimulace a aktivizace uživatelů zachovat co nejdéle jejich kognitivní, pohybové a smyslové funkce a v co největší možné míře zpomalit proces úbytku těchto schopností

 

Službu nemůžeme poskytnout osobě v těchto případech

Služba může být zájemci o službu odmítnuta pouze z následujících důvodů:

 • nejsme poskytovatelem sociální služby, o kterou osoba žádá
 • nemáme dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, kterou poskytujeme
 • zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí sociální služby, poskytnutí naší služby vylučuje


Důvody neposkytnutí služby uživateli, který má se zařízením sepsanou smlouvu (kontraindikace)

 • aktuální zdravotní stav vyžadující hospitalizaci
 • akutní infekční onemocnění
 • opilost či stav pod vlivem nelegálních návykových látek
 • opakovaná agrese vůči pracovníkům či uživatelům
 • trvalé narušování soužití s ostatními uživateli


Principy poskytování služby

 • Dobrovolnost
 • Rovnost
 • Individuální přístup
 • Respektování základních křesťanských hodnot
 • Odbornost a etika práce

Naši činnost finančně podporuje Město Vsetín a Zlínský kraj v rámci programu Zajištění dostupnosti sociálních služeb na území ZK. 

 

 

                                                          

 

 


          301489_173082486104551_1201789774_n CEPS_logo_2008    Logo OPZ barevné

 

 logo HANAK color                    index-logo      

 

 BM_LOGO

                          

 

                                                            

      indet      kasko      Kopie - logo Zubíček výroba loveckých potřeb        rozvadzace-vsetin2        remak_logo      KOMA_logo              LOGO_STIN

                          

                                                                                                

                                   

 

Mediální partneři :                

          

 

Spřízněné webové stránky:  www.lidemezilidmi.czwww.penzista.netwww.fos.czwww.kudyznudy.czwww.dobramedia.cz ;

www.budupomahat.czwww.helpnet.cz ; http://auto-gril.cz/auto-ktere-pomaha/

 

 

         

NAZEV WEBU
Diakonie ČCE Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královehradecky kraj Plzeňský kraj Jihočeský kraj Vysočina Pardubický kraj Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Zlínský kraj Moravskoslezsky kraj Středočeský kraj Praha