Nízkoprahový klub RUBIKON

 

Do RUBIKONu mohou přijít děti a mladí lidé ve věku od 6 do 26 let, kteří mají problémy a neví si s nimi rady, kteří se nudí, bloumají po ulicích a nemají kam jít a co dělat, kteří nemají kamarády, cítí se osamoceně, nemají peníze na to, aby chodili jinam apod.

 

 Co u nás můžete najít?

  • Zábavu v klubu: hudební zkušebna, keramická dílna, výtvarka a rukodělné aktivity, fotbálek, šipky, pinec, filmové večery, stolní hry, internet…
  • Sportovní vyžití: programy v tělocvičně, vyjížďky na kolech, hry a aktivity v přírodě či ve městě…
  • Bezpečí, důvěru, porozumění, naslouchání
  • Možnost rozhovoru, radu, pomoc, informace
  • Pomoc a podporu při řešení problémů a starostí
  • Prostor pro vlastní nápady a aktivity
  • Výlety, víkendovky
  • A vše ostatní, co si vymyslíte a co prostor a finance umožní

 

Kde a kdy nás najdete?

Klubovna RUBIKONu: Poschla 988, Vsetín

Úterý:             14:00 – 19:30

Středa:          14:00 – 17:30 (od dubna do září nás ve středu v klubovně nenajdete, jsme v terénu: v parku, u domu kultury, u hřiště na Dukelské… prostě jdeme za vámi)

Čtvrtek:          14:00 – 19:00 (současně provoz hudebny)

Pátek:            14:00 – 17:30

 

Co za to?

  • Peníze žádné, jen dodržování základních pravidel klubu (žádné nadávání, žádné násilí, žádné ničení vybavení nebo krádeže, žádný alkohol, drogy, hulení, nebezpečné předměty apod.)
  • Jedinou výjimkou, kdy od účastníků požadujeme finanční spoluúčast, jsou výlety, víkendovky, tábory apod.

 

Foto z činnosti RUBIKONu

 

Kontakty:

Vedoucí NZDM: Mgr. Jana Zavřelová. Kontakt zde

Vedoucí služeb sociálně vyloučeným: Mgr. Marta Doubravová. Kontakt zde  

Sociální pracovnice: Bc. Gabriela Vrbová, Nikola Vašutová, DiS

Klubový email: rubikon@diakonie.cz

Najdete nás také na facebooku: NZDM Rubikon

 

 

Principy, z nichž vychází naše práce

Nízkoprahovost

RUBIKON realizuje služby tak, aby byla umožněna jejich maximální dostupnost – snaží se odstranit časové, prostorové, psychosociální a finanční bariéry, které by bránily zájemcům a uživatelů vstupu do zařízení či využití poskytovaných služeb. Uživatelům, kteří chtějí, mohou službu využívat anonymně, tedy bez uvedení jména a jiných údajů.

 

Dobrovolnost a nezávislost

Děti a mladí lidé využívají služby RUBIKONu dobrovolně, na základě vlastního rozhodnutí a v souladu se svými zájmy a potřebami. Nikdo nemůže být nucen nedobrovolně využívat služby RUBIKONu. Pracovníci respektují vlastní rozhodnutí uživatele ohledně řešení jeho situace. Nezpochybnitelné je rovněž právo na seberealizaci každého jedince v rámci programu, pokud to nevede k omezení stejného práva u druhých osob nebo nedochází k porušení pravidel klubu.

 

Rovnost

RUBIKON poskytuje služby všem dětem a mladým lidem bez rozdílů pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického či jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině, majetku, rodu nebo jiného postavení. Základem práce je také to, že pracovníci přistupují k uživatelům služeb jako k sobě rovným.

 

Individualita

Pracovníci RUBIKONu respektují individualitu a jedinečnost každého člověka, jeho potřeb a zájmů. To se promítá do individuálního přístupu v poskytování služeb uživatelům. Zároveň je přihlíženo k celkové situaci daného uživatele, na všechny souvislosti, ne jen na dílčí aspekty. Poskytování služeb je přizpůsobováno individuálním potřebám uživatelů.

 

Respektování

Respektování základních křesťanských hodnot Pomoc lidem, kteří jsou v nouzi, jsou vylučovaní a nepřijímaní většinovou společností, kteří svým zjevem, chováním či způsobem života vzbuzují v ostatních lidech odmítnutí či přímo odpor, je jednou ze základních křesťanských hodnot, kterou se Diakonie ČCE – středisko Vsetín snaží naplňovat. Mezi další patří uznání jedinečné hodnoty, důležitosti a důstojnosti každého člověka, víra v pozitivní možnost změny u každého jedince bez ohledu na jeho dosavadní život a nutnost přistupovat ke každému uživateli s určitou mírou lásky a pochopení.

 

Odbornost a etika práce

RUBIKON usiluje o to, aby byly poskytovány služby na vysoké odborné úrovni a v souladu se zákonem o sociálních službách, standardy kvality sociálních služeb a standardy vztahujícími se k nízkoprahovým sociálním službám. Pracovníci RUBIKONu rovněž dodržují Etický kodex sociálních pracovníků České republiky a Etický kodex České asociace streetwork sdružující nízkoprahové sociální služby.

 

Naši činnost finančně podporuje Město Vsetín a Zlínský kraj v rámci programu Zajištění dostupnosti sociálních služeb na území ZK.    
                

 


          301489_173082486104551_1201789774_n CEPS_logo_2008    Logo OPZ barevné

 

 logo HANAK color                    index-logo      

 

 BM_LOGO

                          

 

                                                            

      indet      kasko      Kopie - logo Zubíček výroba loveckých potřeb        rozvadzace-vsetin2        remak_logo      KOMA_logo              LOGO_STIN

                          

                                                                                                

                                   

 

Mediální partneři :                

          

 

Spřízněné webové stránky:  www.lidemezilidmi.czwww.penzista.netwww.fos.czwww.kudyznudy.czwww.dobramedia.cz ;

www.budupomahat.czwww.helpnet.cz ; http://auto-gril.cz/auto-ktere-pomaha/

 

 

         

NAZEV WEBU
Diakonie ČCE Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královehradecky kraj Plzeňský kraj Jihočeský kraj Vysočina Pardubický kraj Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Zlínský kraj Moravskoslezsky kraj Středočeský kraj Praha