Domov Harmonie

 1. reportáž o rekonstrukci Domova pro seniory Vsetín Ohrada.

 

www.swiss-contribution.cz

www.mpsv.cz

Podpořeno z Programu švýcarsko – české spolupráce

 

Celkové uznatelné náklady: 1 548 205 CHF

Dotace z Programu švýcarsko – české spolupráce: 100%

Období realizace:  listopad 2012 – červenec 2016

 

Cíl projektu

Zkvalitnění sociální služby v Domově pro seniory tak, aby toto rezidenční zařízení s novým názvem Domov Harmonie poskytovalo flexibilní a komunitě otevřené , potřebám a preferencím seniorů vstřícné služby.

 

Cílové skupiny          

 •     senioři - uživatelé Domova pro seniory Vsetín Ohrada a pobytové odlehčovací služby tamtéž
 •     neformální rodinní pečovatelé ev. asistenti sociální péče      
 •     senioři - obyvatelé sídliště Ohrada a města Vsetín

 

Obsah projektu

 • rekonstrukce budovy Ohrada 1864, kde je služba nyní poskytována 

       - nástavba 3. nadzemního podlaží                                                                                          

       - přístavba – rozšíření společenské místnosti a vznik další menší společenské místnosti

       - zbudování výtahu s 5ti stanicemi

       - zateplení, nové rozvody, okna, dveře, fasáda

       - úprava komunikací, nová parkovací místa

 • vybavení nových prostor
 • rozvoj kompetencí pracovníků
 •  vznik a provoz kontaktního místa pro seniory
 • sada aktivit k propojení uživatelů Domova s místní komunitou
 • zavedení 3 nových metod práce se seniory:

      - reminiscenční terapie

      - taneční terapie

      - bazální stimulace – její zásadní zkvalitnění

 

Výstupy projektu

 • navýšení kapacity o 10 lůžek
 • 12 nově vybudovaných pokojů
 • 17 rekonstruovaných pokojů
 •  239 m2 nových nebo zrekonstruovaných interiérových prostor pro terapeutické činnosti
 •  3 nové metody práce se seniory
 •  příjemné a vstřícné místo setkávání seniorů

 

 


                     

 

                                                           

 

 

 

 

Mediální partneři :                

          

 

Spřízněné webové stránky:  www.lidemezilidmi.czwww.penzista.netwww.fos.czwww.kudyznudy.czwww.dobramedia.cz ;

www.budupomahat.czwww.helpnet.cz ; http://auto-gril.cz/auto-ktere-pomaha/

 

 

NAZEV WEBU